ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Ekonomisi ve Para Banka Dersi Alan Öğrencilerin Dikkatine

6/12/2019

Para ve Banka Ödevi

Para ve Banka dersini alan öğrenciler yıllar ve kurumlar itibariyle bilançoya dayalı risk analizi yapacaktır. Ödev bu duyurunun ekindedir.

Ödevler el yazısı ile yapılacaktır.

Sorumlu olduğunuz bankanın bilançosunu Türkiye Bankalar Birliği’nin

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7604/Bankalarimiz_2018.pdf

adresinden ve bankalarımız kitabından elde edebilirsiniz.

Bilançoda dörtlü sınıflandırmanın nasıl yapılacağı ekte yer almaktadır. Hesaplama yaparken ekten faydalanılacak fakat ödevde alt kalemler yazılmadan sadece dörtlü sınıflandırma kalemlerinin toplamı bilanço şeklinde yazılacaktır.

Ödevin son teslim tarihi 20 Aralık 2019 olarak belirlenmiştir.

Para ve Banka Ödev Eki

Para ve Banka Ödev - Dörtlü Sınıflandırma


Türkiye Ekonomisi Ödevi

Ödev konuları dersin hocasına göre ekte yer almaktadır.

Ödev konuları çerçevesinde güncel ve geçmişe dönük (yaklaşık son yirmi yıl) veriler kullanılmalıdır.   Verilere dayalı olarak bireysel analiz ve yorumlar yer almalıdır.

Ödevlerde faydalanılan kaynaklar kaynakçada gösterilmelidir.

Ödevler EL YAZISI ile hazırlanmalıdır (8-10 sayfa)

Ödev teslimi dönemin son ders saatinde yapılmalıdır.

Türkiye Ekonomisi Ödev - (Ekrem Erdem)

Türkiye Ekonomisi Ödev - (M. Fatih İlgün)