ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Önceki Dekanlar

Prof. Dr.
Abdurrahman ÇAYCI

03.05.1977-31.08.1985 

Prof. Dr.
Ateş VURAN

13.09.1985-28.12.1986 

Prof. Dr.
Mustafa SAATÇİ

22.02.1989-04.03.1995 

Prof. Dr.
Cemal ÖZGÜVEN

06.03.1995-04.04.2001
08.09.2004-03.09.2007 

Prof. Dr.
Mehmet Ali BİLGİNOĞLU

27.04.2001-07.09.2004 

Prof. Dr.
Mahir NAKİP

03.09.2007-06.06.2008 

Prof. Dr.
Ekrem ERDEM

06.10.2008-21.07.2016 

Prof. Dr.
Şaban UZAY

27.01.2017-22.05.2018 (Vekaleten)
22.05.2018-28.12.2020