ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü klasik sosyal bilimler alanına derinlemesine analiz sağlayan yeni bir perspektiftir. Bölüm disiplinler çeşitli bilim dallarını bir araya getirerek disiplinlerarası bir anlayış üzerine kurulmuştur. 

Programın amacı siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere dair temel kavramları vermenin yanında öğrencilerin dünya da gerçekleşen ve gerçekleşiyor olan siyasi ve sosyal olayları inceleyerek araştırma yapabilmelerini teşvik etmektir. Temel yaklaşımımız öğrencilerimizin araştırma, bilgi edinme ve bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirerek çok yönlü, eleştirel ve analitik çözüm üretebilen mezunlar vermektir. Bu amaçla hazırlanan ders programında siyasi ve diplomasi tarihi başta olmak üzere hukukun temel kavramları, uluslararası hukuk ve iktisat gibi çözümsel ve eleştirel düşünme becerisini geliştiren dersler verilmektedir.

Bölüm sosyal ve toplumsal yapıyla ilgili disiplinler arası bir bilim olduğu için mezunlar çok farklı meslek kollarında çalışma olanağına sahip olurlar. Bölüm mezunları başta Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı gibi kamu kurumları olmak üzere özel şirketler, çeşitli kitle haberleşme kuruluşları, sivil toplum örgütlerinde ayrıca eğitim dilinin İngilizce olmasından kaynaklı yerel ve uluslararası bankalarda, uluslararası örgütlerde kolayca  iş bulabilirler. 
 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nail TANRIÖVEN

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölüm Sekreteri: Kevser ALSOY
Telefon: + 90 352 207 6666 - Dahili: 30050
E-Posta: kevseralsoy@erciyes.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü çerçeve ders programı için tıklayınız.