ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bu programın amacı, uluslararası ilişkiler alanında temel bir disipliner bilgiye, akademik birikime, entelektüel derinliğe ve eleştirel bakış açısına sahip bireyler yetiştirerek ülkenin bu alandaki insan gücüne katkıda bulunmaktır.

Programda; dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı ve işleyişi gibi konular ile Türkiye’nin bu sistem içinde yerine ve dış ilişkilerine özel bir ağırlık vererek; disiplinler arası bilgilere sahip, donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Geçmişin ve bugünün birikimi ışığında geleceğin şekillenmesi ancak bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenerek anlaşılabilir. Bu tespitten yola çıkarak ülke sorunlarına ve küresel konulara vakıf, olaylara ve sorunlara pozitif bir yaklaşımla eleştirel ve tarafsız bakabilen bireyler yetiştirmek de bu programın amaçlarından biridir.

Program, yabancı dillere özellikle önem vermesi nedeniyle mezun olan genç arkadaşlarımıza küresel ortamda hareketlilik ve 21. yüzyıl dünyasının yeniden şekillenmesinde aktif katılım fırsatları sunmaktadır. Öğrenciler, üçüncü sınıftan itibaren ikinci bir yabancı dilde ders almaya başlayacaklardır. Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede başka bir yabancı dil bilen ve uluslararası siyasi ve iktisadi konuları bilen bir mezun; bakanlıklar gibi çeşitli devlet kademelerinde, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile özel şirketlerde istihdam imkânı bulacaktır.

Yine de bu program başladıktan sonra yukarıda belirtilen amaçların ne ölçüde başarılı olduğu hususunu öğrencilerimizin kendileri ile ve/veya öğrencilerimizin istihdam edileceği resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek yapılacak ampirik bir araştırma yoluyla ölçülecek ve böylece belirlenen kriterlere ne ölçüde ulaşıldığı tespit edilecektir. Bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda, görülebilecek eksiklerin giderilmesi veya gerekli değişikliklerin yapılması hususunda ilgili paydaşlarla sürekli bilgi alışverişi sağlanması planlanmıştır.

2005 yılında resmi olarak kuruluşu gerçekleşen bölümümüzde 3 Ana Bilim Dalı (A.B.D.) bulunmaktadır. Bunlar; Uluslararası İlişkiler A.B.D., Uluslararası Hukuk ve Örgütler A.B.D. ve Siyasi Tarih A.B.D.’dır. Bu Ana Bilim Dallarına bünyesinde 2 Profesör, 1 Dr. Öğr. Üyesi 1 Öğr. Gör. ve 5 Araştırma Görevlisi olarak toplam 9 Akademisyen hizmet vermektedir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü çerçeve ders programı için tıklayınız.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İlk öğrencilerini 2010 güz döneminde kabul eden Yüksek Lisans programımız hem kamu hem özel sektöre alanında eğitimli ve uzmanlaşmış bireyler yetiştirmektedir. Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan programımız, özel sektör ve kamuda özellikle dış ilişkiler alanında mesleki kariyer ile ve siyasetin, iktisat ya da uluslararası hukuk ile ilişkisi gibi geniş çerçevede konular ile ilgilenenler için eğitim ve yaratıcı bir atmosfer sağlamaktadır.

Programımız sadece siyaset eğitimi ya da dış ilişkilerde karar alma mekanizması gibi dar kapsamlı uzmanlaşmanın ötesinde öğrencilerin entelektüel ufuklarını uluslararası ilişkilere dair bakış açısı çeşitliliği sunarak, zorunlu ve seçmeli dersler yoluyla somut uluslararası meseleleri inceleyerek genişletecek, birikim sağlayacak niteliğe sahiptir. Yüksek düzeyde kalifiye öğretim üyeleri ile, programımız Uluslararası Örgütler, Araştırma Yöntemleri ve Uluslararası İlişkiler Teorileri gibi dersler sunmaktadır. Bunun yanı sıra Uluslararası Politik İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kadın, Türk-Amerikan İlişkileri, Ortadoğu’da Din ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler gibi geniş bir seçmeli ders skalası sunmaktadır. Programımıza başvurmayı düşünen öğrenciler en güncel ders listesi için Erciyes Üniversitesi Ders Bilgi Paketi’ni inceleyebilirler.

Akademik yeterlilik ve kalitenin yanında, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Yüksek Lisans Programı sosyal değer ve çeşitliliğe de sahiptir. Bu nedenle sadece öğrencilerimizin akademik ve profesyonel yetkinliğine değil aynı zamanda hayatlarına da katkı sağlayacak akademik bir ortam sağlamayı hedeflemektedir. 2020 Güz dönemine geldiğimizde, programımız 20’den fazla mezunu ile, farklı kamusal ve özel sektörler dahilinde hem bölgesel hem küresel ölçekte gelişmeye katkıda bulunmuştur. Halihazırda aralarında uluslararası öğrencilerin de bulunduğu 40’dan fazla kayıtlı öğrencisi bulunan programımız öğrencilere dünyanın dinamiklerindeki değişimleri disiplinlerarası bir yaklaşım ile anlatarak eğitim hedeflerinde yardımcı olmaya devam etmektedir.

Mezuniyet Gereksinimleri
Yüksek Lisans Programımız dahilinde öğrenciler program gereksinimlerini en az 4 dönem içinde tamamlamaları gerekmektedir. Aldıkları derslere ve araştırma planlarına bağlı olarak öğrenciler program süresini 6 döneme kadar uzatma hakkına sahiptirler. Program boyunca öğrenciler en az 10 dersten başarılı olmak ve bölüm öğretim üyeleri tarafından onaylanan bir tez önerisi sunmak zorundadırlar. Tez önerisi kabul edilen öğrenciler ise en az iki dönem Alan Uzmanlık Dersi ve Tez Çalışmaları derslerinden başarılı olmak ve bir Yüksek Lisans Tezi yazıp savunmak zorundadır. Mezuniyet gereksinimlerini yerine getiren öğrenciler Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans derecesi alarak mezun olurlar.

Program Kabul Gereksinimleri
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve ilgili diğer alanlardan öğrenciler Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına başvurabilirler. Uluslararası İlişkiler çalışma alanı dışında sayılan bir lisans programını bitirmiş öğrenciler programa başvurdukları takdirde Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliği gereği 1 sene Bilimsel Hazırlık okumak zorundadır. Programımız üniversite, fakülte ve bölüm kararlarına bağlı olarak hem Güz hem Bahar dönemlerinde öğrenci kabul etmektedir. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programına başvurmayı planlayan öğrencilerin aşağıdaki kriterleri karşılamaları gerekmektedir:

  • Asgari not ortalamasının 100 üzerinden en az 55 ya da 4.00 üzerinden en az 2.00 (4.00 üzerinden) ve harf notunun asgari CC olması
  • ALES sınavı EA puan türünden en az 55 almış olması
  • YDS veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir dil sınavından en az 40 almış olması

Başvurular Sosyal Bilimler Enstitütüsü’ne yapılacaktır. Enstitü tarafından başvurular ALES (%50), not ortalaması (%30) ve YDS (%20) puanları hesaplanarak değerlendirilecek ve başarılı olanlar açıklanacaktır.