ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Lisans Programının Kısa Tarihçesi

 • 2005 yılında YÖK’ün 18/03/2005 tarihli ve 524-005474 sayılı kararıyla resmi olarak kuruluşu gerçekleşen Uluslararası İlişkiler lisans programımız 2021 yılından itibaren YÖK’ün onayıyla (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19/03/2021 tarihli ve 20238 sayılı yazısı) eğitim dili olarak Türkçe yerine yüzde yüz İngilizce’ye geçmiştir. Böylece programın öğrenim süresi, bir yıl İngilizce zorunlu hazırlık sınıfı ile birlikte, toplamda beş yıla çıkmıştır.
 • Öğretim üyesi sayısının üçe çıkması ile eğitim-öğretime başlayan program, ilk mezunlarını verdiği 2013’ten bu yana toplamda 497 lisans mezunu vermiştir.
 • Programda 3 Ana Bilim Dalı (A.B.D.) bulunmaktadır. Bunlar; Uluslararası Siyaset A.B.D., Uluslararası Hukuk ve Örgütler A.B.D. ve Siyasi Tarih A.B.D.’dir. Bu Ana Bilim Dalları bünyesinde 3 Profesör, 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi olarak toplam 8 akademisyen hizmet vermektedir. Uluslararası Siyaset A.B.D.’de iki profesör, bir doktor öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi, Siyasi Tarih A.B.D.’de bir profesör ve Uluslararası Hukuk ve Örgütler A.B.D.’de de bir doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
 • Bölüm bünyesinde ayrıca 2010 yılı güz döneminde kurulmuş olan ve 13 yıldır lisansüstü düzeyde öğrenci yetiştiren bir yüksek lisans programı da bulunmaktadır. Programın öğretim üyesi kadrosunun genişlemesine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda doktora programı açılması da planlanmaktadır.
 • Program; dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı ve işleyişi gibi konular ile Türkiye’nin bu sistem içinde yerine ve dış ilişkilerine özel bir ağırlık vererek; disiplinler arası bir eğitim-öğretim imkânı sunmaktadır.

Vizyon, Misyon ve Amaçlar

 • Bölümün vizyonu, bölgesinde ve ulusal düzeyde nitelikli eğitimi ve akademik yayınlarıyla tanınan bir uluslararası ilişkiler bölümü olmaktır.  
 • Bölümün misyonu; ülke sorunlarına ve küresel konulara vakıf, liderlik yeteneğine sahip, en az bir yabancı dile hâkim, uluslararası olaylara ve sorunlara eleştirel ve tarafsız bakabilen, sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek ile bir araştırma üniversitesi misyonuna uygun biçimde bölgesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli yayınlarıyla tanınan bir bölüm seviyesine ulaşmaktır.

Bu vizyon ve misyon çerçevesinde, programın amaçları şunlardır:

 • öğrencilere uluslararası ilişkilerin tarihi, uluslararası sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı ve işleyişi gibi konular ile Türkiye’nin dış ilişkilerine disiplinler arası bakış açısıyla yaklaşan bir uluslararası ilişkiler eğitimi vermek,
 • müfredat derslerinin yanı sıra, müfredat dışı akademik etkinlikler düzenlemek ve bu konuda yabancı üniversite ve akademik kuruluşlarla kapsamlı uluslararası iş birlikleri geliştirmek,
 • eğitim dili olarak yüzde yüz İngilizce’ye geçişle birlikte daha yüksek puanlı ve sıralamalı öğrenci çekmek ve uluslararası alanda rekabet edebilir olmak, 
 • öğrencilerin hem müfredat kapsamında hem de müfredat dışı etkinliklerde sosyal ve etik sorumluluk anlayışı ile hareket etmelerini sağlamaktır.

 

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümümüz 22 Nisan 2024 tarihi itibariyle 22 Nisan 2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 yıllık süre için Türkiye merkezli akreditasyon kuruluşu STAR tarafından akredite edilmiştir.

STAR tarafından bölümümüze verilen akreditasyon sertifikası.

Uluslararası İlişkiler Bölümü çerçeve ders programı için tıklayınız.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İlk öğrencilerini 2010 güz döneminde kabul eden Yüksek Lisans programımız hem kamu hem özel sektöre alanında eğitimli ve uzmanlaşmış bireyler yetiştirmektedir. Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan programımız, özel sektör ve kamuda özellikle dış ilişkiler alanında mesleki kariyer ile ve siyasetin, iktisat ya da uluslararası hukuk ile ilişkisi gibi geniş çerçevede konular ile ilgilenenler için eğitim ve yaratıcı bir atmosfer sağlamaktadır.

Programımız sadece siyaset eğitimi ya da dış ilişkilerde karar alma mekanizması gibi dar kapsamlı uzmanlaşmanın ötesinde öğrencilerin entelektüel ufuklarını uluslararası ilişkilere dair bakış açısı çeşitliliği sunarak, zorunlu ve seçmeli dersler yoluyla somut uluslararası meseleleri inceleyerek genişletecek, birikim sağlayacak niteliğe sahiptir. Yüksek düzeyde kalifiye öğretim üyeleri ile, programımız Uluslararası Örgütler, Araştırma Yöntemleri ve Uluslararası İlişkiler Teorileri gibi dersler sunmaktadır. Bunun yanı sıra Uluslararası Politik İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kadın, Türk-Amerikan İlişkileri, Ortadoğu’da Din ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler gibi geniş bir seçmeli ders skalası sunmaktadır. Programımıza başvurmayı düşünen öğrenciler en güncel ders listesi için Erciyes Üniversitesi Ders Bilgi Paketi’ni inceleyebilirler.

Akademik yeterlilik ve kalitenin yanında, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Yüksek Lisans Programı sosyal değer ve çeşitliliğe de sahiptir. Bu nedenle sadece öğrencilerimizin akademik ve profesyonel yetkinliğine değil aynı zamanda hayatlarına da katkı sağlayacak akademik bir ortam sağlamayı hedeflemektedir. 2020 Güz dönemine geldiğimizde, programımız 20’den fazla mezunu ile, farklı kamusal ve özel sektörler dahilinde hem bölgesel hem küresel ölçekte gelişmeye katkıda bulunmuştur. Halihazırda aralarında uluslararası öğrencilerin de bulunduğu 40’dan fazla kayıtlı öğrencisi bulunan programımız öğrencilere dünyanın dinamiklerindeki değişimleri disiplinlerarası bir yaklaşım ile anlatarak eğitim hedeflerinde yardımcı olmaya devam etmektedir.

Mezuniyet Gereksinimleri
Yüksek Lisans Programımız dahilinde öğrenciler program gereksinimlerini en az 4 dönem içinde tamamlamaları gerekmektedir. Aldıkları derslere ve araştırma planlarına bağlı olarak öğrenciler program süresini 6 döneme kadar uzatma hakkına sahiptirler. Program boyunca öğrenciler en az 10 dersten başarılı olmak ve bölüm öğretim üyeleri tarafından onaylanan bir tez önerisi sunmak zorundadırlar. Tez önerisi kabul edilen öğrenciler ise en az iki dönem Alan Uzmanlık Dersi ve Tez Çalışmaları derslerinden başarılı olmak ve bir Yüksek Lisans Tezi yazıp savunmak zorundadır. Mezuniyet gereksinimlerini yerine getiren öğrenciler Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans derecesi alarak mezun olurlar.

Program Kabul Gereksinimleri
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve ilgili diğer alanlardan öğrenciler Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına başvurabilirler. Uluslararası İlişkiler çalışma alanı dışında sayılan bir lisans programını bitirmiş öğrenciler programa başvurdukları takdirde Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliği gereği 1 sene Bilimsel Hazırlık okumak zorundadır. Programımız üniversite, fakülte ve bölüm kararlarına bağlı olarak hem Güz hem Bahar dönemlerinde öğrenci kabul etmektedir. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programına başvurmayı planlayan öğrencilerin aşağıdaki kriterleri karşılamaları gerekmektedir:

 • Asgari not ortalamasının 100 üzerinden en az 55 ya da 4.00 üzerinden en az 2.00 (4.00 üzerinden) ve harf notunun asgari CC olması
 • ALES sınavı EA puan türünden en az 55 almış olması
 • YDS veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir dil sınavından en az 40 almış olması

Başvurular Sosyal Bilimler Enstitütüsü’ne yapılacaktır. Enstitü tarafından başvurular ALES (%50), not ortalaması (%30) ve YDS (%20) puanları hesaplanarak değerlendirilecek ve başarılı olanlar açıklanacaktır.