ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı

Dünya ekonomisi küreselleşmenin sonucu olarak uluslararası ürünlerin, sermayenin ve hizmet piyasasının bütünleşmesi ve bu bütünleşmenin getirdiği değişimlerle şekillenmektedir. Küreselleşen ekonomide sadece özel işletmeler değil kamu kurum ve kuruluşları, hükümetler, sivil toplum kuruluşları bu süreci detekleyecek uzmanlara ihtiyaç duymaktadır. 
Programın amacı küresel rekabette başarı için gerekli olan yetkin disiplinlerarası eğitimi öğrencilerimize ulaştırarak küresel rekabetin yarattığı risk ve olanakları değerlendirebilen, uluslararası pazarlama, finansman ve stratejilerine hakim, ve farklı kültürel yapılara uyum sağlayabilecek yöneticiler yetiştirmektir.  Bu amaçla hazırlanan ders programında uluslararası iktisat, uluslararası işletmecilik, uluslararası ticaret, uluslararası finans  gibi temel derslerin yanında öğrencilere uluslararası iş dünyasının nitelik ve özelikleri, işletmelerin etik kuralları ve sorumlulukları, motivasyon ve liderlik, insan kaynakları gibi konulara yer verilmiştir. 
Uluslarası ticaret ve işletme bölümü mezunları hem ulusal hem uluslarası piyasalarda bir çok alanda iş imkanına sahiptirler. Mezunlarımız, uluslararı şirketlerin yönetim, insan kaynakları, muhasebe, finans, pazarlama gibi birimlerinin yanı sıra  kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası ticari işbirlikleri ve promosyonu gibi alanlarda uzman olarak kariyer yapabilirler. Bunlara ek olarak özel ve kamu sektöründe danışman olarak kariyerlerini devam ettirebilirler. 
 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yasemin YAVUZ

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Sekreteri: Kevser ALSOY
Telefon: + 90 352 207 6666 - Dahili: 30050
E-Posta: kevseralsoy@erciyes.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü çerçeve ders programı için tıklayınız.