ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Açılmayacak Dersler

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Not: Kayıt haftasında aşağıdaki derslerden birini seçen öğrenciler
ders ekle-çıkar tarihleri arasında bu dersleri değiştirmelidir.

İŞL 209 Introduction to Marketing
İŞL 213 Operation Research I
İŞL 309 Operation Management I
İŞL 313 Marketing Channels
İŞL 321 Quality Management
İŞL 403 Marketing Research
İŞL 421 Uluslararası Finans
İŞL 423 Yönetim Muhasebesi
İŞL 427 Investment Project Management
İŞL 429 International Finance

İKT 305 Money and Banking
IKT 309 Mathematical Economics I
İKT 323 International Economics I
IKT 325 Managerial Economics
IKT 407 Introduction to Econometrics
IKT 416 Information Economics
IKT 425 Energy Economics

MLY 103 Introduction to Public Finance
MLY 321 Public Finance

ULS 103 English for International Relations I
ULS 211 Diplomatic Correspondence I
ULS 305 Diplomatic English I
ULS 311 Siyasal Coğrafya
ULS 411 Dünya Siyasetinde Avrasya


SKY 319 Cont. Pol. Thought
SKY 321 Turkish Politics
SKY 405 AB’nin Siyasal Yapısı
SKY 407 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi


SRV 111 Mathematics I (Sadece Maliye Bölümü'nde Açılmadı)
İKT 405 Ekonometriye Giriş I (Sadece Maliye Bölümü 1. Öğretim İçin Açılmadı)

İŞL.209 Introduction to Marketing
İŞL.314 Promotion
İŞL.406 International Marketing
İŞL.424 Ergonomi
İŞL.416 Halkla İlişkiler

ULS.304 Conflict Resolution and Crisis Management
ULS.310 Turkey-European Union Relations
ULS.310 Türkiye-AB İlişkileri
ULS.316 Nationalism In World Politics 
ULS.316 Dünya Siyasetinde Milliyetçilik 
ULS.318 Ottoman-US Diplomatic Relations 
ULS.318 Osmanlı-ABD Diplomatik İlişkileri 
ULS.320 Russian Foreign Policy 
ULS.320 Rus Dış Politikası 
ULS.402 International Private Law 
ULS.406 International Courts
ULS.408 Foreign Policy
ULS.410 Religion In World Politics
ULS.412 Contemporary Security Studies
ULS.412 Güvenlik Çalışmaları

SKY.308 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
SKY.402 Türkiye’de Siyaset ve Dış Politika
SKY.408 Demokrasi Teorisi

POLS.330 American Foreign Policy 
POLS.334 Middle East in International Relations 
POLS.430 Islamic Political Thought 
POLS.426 Comparative Political Economy of Europe

MAN.426 Principles of Foreign Trade 
MAN.428 Public Relations Management

Ders kayıtları sonunda kapanan dersler için tıklayınız.