ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekanın Mesajı

Sevgili Gençler, ERÜ İİBF’ye hoşgeldiniz.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; işletme, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümleri olmak üzere toplam beş bölümden oluşmaktadır. Fakültemiz, sosyal bilimleri ilgilendiren söz konusu alanlarda, sizlere mesleki yetenek kazandırır, topluma yararlı olgun birer birey olmanıza yardımcı olur. Mesleki tamlık hiçbir zaman üniversitenin görevi değildir. Mesleki tamlık ancak üniversite eğitimi sırasında yaz dönemlerinde yapacağınız stajlarla ve üniversite eğitimi sonrası iş başı eğitimi ile gerçekleşecektir.

Fakültemizin sizlere sunacağı fiziki imkanlar (bilgisayar laboratuvarları, kütüphane, okuma salonları, yabancı dil geliştirme imkanı gibi) yanında 40 yıllık geçmişimizin olması, tecrübeli akademik ve idari kadrolarımız en önemli üstünlüğümüzü oluşturmaktadır. Akademik hizmet yılı ortalaması; işletme bölümünde 21 yıl, iktisat bölümünde 15 yıl, maliye bölümünde 14 yıl, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde 10 yıl ve uluslararası ilişkiler bölümünde 7 yıldır. Tahmin edeceğiniz gibi uzmanlık ancak bir işin uzun yıllar yapılmasıyla ulaşılabilen bir özelliktir. Dolayısıyla hocalarımız derslerinde sadece teorik bilgi yanında konuları uygulama ile de ilişkilendirerek tecrübelerini, bilgi birikimlerini öğrencilerine aktarırlar.

Fakültemizde alacağınız teorik eğitim ve zorunlu uygulama (staj) çalışmaları ile bir yandan alanınızla ilgili olarak iş hayatına hazırlanırken, diğer yandan Erasmus imkanlarından da yararlanarak yabancı dilinizi geliştirebilirsiniz. Gerek fakültemiz gerek üniversitemiz kütüphane imkanlarından yararlanarak, hedefe yönelik, zamanınızı iyi değerlendirerek yapacağınız çalışmalar, hayat yolculuğunda sizlere yardımcı olacaktır.

Dolayısıyla gençlerimiz fakültemize gelip, dört yıllık eğitim döneminde (işletme ve iktisat bölümlerimizde İngilizce hazırlık sınıfı da bulunmaktadır) derslerini sıkı takip eder, kendilerini alanlarıyla ilgili olarak bilgi birikimini hocalarının rehberliğinde geliştirirlerse, mezuniyet sonrasında iş bulma kaygısını en az hissedeceklerdir. Gerek özel sektörde gerekse kamuda çok üst düzey konumlara gelmiş birçok mezunumuz bulunmaktadır. Fakültemiz bölümlerini kazanan, çalışkan, ekip çalışmasına uyumlu, özgüveni yüksek, disiplinli ve ülkesine hizmet etmek isteyen arkadaşlarımızı aramızda görmekten mutlu olduğumuzu belirtmek isterim.

Güzel anılarla dolu, başarılı bir üniversite hayatı geçirmenizi dilerim.

Prof. Dr. Şaban UZAY
Dekan