ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

İşletme Bölümü, 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak İşletmecilik Fakültesi adıyla kurulan ve 7 Kasım 1978 tarihinde yeni kurulan Kayseri Üniversitesi bünyesine aktarılan Kayseri İşletme Fakültesinin ilk kurulan ve ilk öğrenci alan bölümüdür. Kayseri Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme bölümünün ilk öğrencileri 7 Ocak 1980 tarihinde fiilen öğretime başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurumlarının 1982 yılında yeniden yapılanmasıyla Üniversitenin adı Erciyes Üniversitesi, Fakültenin adı da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

İşletme Bölümü; muhasebe, finansman, üretim yönetimi, pazarlama, yönetim ve organizasyon, sayısal yöntemler ve hukuk alanlarında geniş kapsamlı teorik ve pratik bilgiler sunmak amacıyla kurulmuş bir bölümdür. Eğitim süresi, ilk yılı hazırlık olmak üzere beş yıldır. Mezun olan öğrencilerimiz çeşitli kamu kurumları ve özel sektör firmalarında geniş bir yelpazede istihdam edilme olanağına sahiptirler. Öğrencilerimiz giriş sınavlarında başarılı olmaları halinde banka ve diğer finans kurumlarında uzman ve müfettiş yardımcısı ve çeşitli kamu kurumlarında uzman yardımcısı, vergi müfettiş yardımcısı, vergi denetmen yardımcısı, idari hâkim vb. unvanlar ile göreve başlayabilmektedirler. Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğine adım atma olanağı da bulunan öğrencilerimiz, halkla ilişkiler, dış ticaret, insan kaynakları yönetimi, stratejik planlama gibi alanlarda hem özel hem de kamu sektöründe çeşitli kademelerde görevler alabilmektedirler. Kendi işletmelerini kuran ve önemli başarılar gösteren öğrencilerimizin sayısı da oldukça fazladır.

Temel amacımız, öğrencilerimizin iş hayatında ihtiyaç duyacakları teorik ve pratik bilgi birikimiyle donatılmalarını sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için; 8 profesör, 6 doçent, 8 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi, 5 araştırma görevlisinden oluşan 31 kişilik akademik kadroyla, “iyiye daha iyiye” ulaşma ilkesiyle, hizmet vermekteyiz. Birinci ve ikinci öğretime öğrenci kabul eden bölümümüzde, İngilizce derslerin yanı sıra genel ve mesleki bilgisayar dersleri de kapsamlı bir şekilde verilmektedir.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Birinci Öğretimde 819 ve İkinci Öğretimde 829 olmak üzere toplam 1648 öğrenci öğrenim görmektedir.

İşletme bölümünde Lisans eğitiminin yanı sıra, YL ve Doktora düzeyinde eğitim de verilmektedir. Bu programlarda öğrencilerimiz, Muhasebe-Finansman, Üretim Yönetimi-Pazarlama, Yönetim-Organizasyon ve Sayısal Yöntemler bilim allarında bilim uzmanlığı eğitimi almaktadırlar.

İşletme Anabilim Dalında ayrıca aday işgörenler, yönetici adayları ve iş hayatında fiili olarak çalışanlar için  kariyer gelişimi fırsatları sağlayan tezsiz YL programı  bulunmaktadır.

Muhasebe ve Finansman Dekan, Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr.   Şaban UZAY Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr.   M. Şükrü AKDOĞAN Üretim Yönetimi ve Pazarlama Prof. Dr.   Filiz ÇALIŞKAN Yönetim ve Organizasyon İşletme Bölümü Bşk., Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr.   A. Asuman AKDOĞAN Üretim Yönetimi ve Pazarlama Prof. Dr.   Yunus DURSUN Muhasebe ve Finansman Prof. Dr.   Azzem ÖZKAN Üretim Yönetimi ve Pazarlama Prof. Dr.   M. Sıdkı İLKAY Muhasebe ve Finansman Prof. Dr.   Levent ÇITAK Muhasebe ve Finansman Dekan Yrd. Prof. Dr.   Veli AKEL Sayısal Yöntemler Bölüm Bşk. Yrd., Anabilim Dalı Bşk. Doç. Dr.   Ahmet HASKÖSE Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doç. Dr.   Yasemin YAVUZ Muhasebe ve Finansman Doç. Dr.   Ergün KÜÇÜK Yönetim ve Organizasyon Doç. Dr.   Ayşe CİNGÖZ Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doç. Dr.   Leyla LEBLEBİCİ KOÇER Sayısal Yöntemler Doç. Dr.   Banu BİTGEN SUNGUR Sayısal Yöntemler Doç. Dr.   Esra KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ Üretim Yönetimi ve Pazarlama Dr. Öğr. Üyesi   İlhami VURAL Muhasebe ve Finansman Dr. Öğr. Üyesi   Ahmet DOĞAN Muhasebe ve Finansman Dr. Öğr. Üyesi   Asım ÇELİK Muhasebe ve Finansman Dr. Öğr. Üyesi   Murat ESMERAY Yönetim ve Organizasyon Dr. Öğr. Üyesi   M. Suat AKSOY Muhasebe ve Finansman Dr. Öğr. Üyesi   Talip TORUN Sayısal Yöntemler Dr. Öğr. Üyesi   Harun KINACI Yönetim ve Organizasyon Dr. Öğr. Üyesi   Ahmet COŞKUN Üretim Yönetimi ve Pazarlama Dr. Öğr. Üyesi   H. Nur BAŞYAZICIOĞLU Sayısal Yöntemler Öğr. Gör. Dr.   D. Cüneyt GEDİKLİ Sayısal Yöntemler Öğr. Gör.   Gökhan GÜVEN Sayısal Yöntemler Öğr. Gör.   Sabri GÜNGÖR Muhasebe ve Finansman Arş. Gör.   Selma ERDOĞAN GÜLIRMAK Üretim Yönetimi ve Pazarlama Arş. Gör.   Murat RUHLUSARAÇ Muhasebe ve Finansman Arş. Gör.   Onur TOK

İşletme Bölümü çerçeve ders programı için tıklayınız.