ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

İşletme Bölümü, 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak İşletmecilik Fakültesi adıyla kurulan ve 7 Kasım 1978 tarihinde yeni kurulan Kayseri Üniversitesi bünyesine aktarılan Kayseri İşletme Fakültesinin ilk kurulan ve ilk öğrenci alan bölümüdür. Kayseri Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme bölümünün ilk öğrencileri 7 Ocak 1980 tarihinde fiilen öğretime başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurumlarının 1982 yılında yeniden yapılanmasıyla Üniversitenin adı Erciyes Üniversitesi, Fakültenin adı da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

İşletme Bölümü; muhasebe, finansman, üretim yönetimi, pazarlama, yönetim ve organizasyon, sayısal yöntemler ve hukuk alanlarında geniş kapsamlı teorik ve pratik bilgiler sunmak amacıyla kurulmuş bir bölümdür. Eğitim süresi, ilk yılı hazırlık olmak üzere beş yıldır. Mezun olan öğrencilerimiz çeşitli kamu kurumları ve özel sektör firmalarında geniş bir yelpazede istihdam edilme olanağına sahiptirler. Öğrencilerimiz giriş sınavlarında başarılı olmaları halinde banka ve diğer finans kurumlarında uzman ve müfettiş yardımcısı ve çeşitli kamu kurumlarında uzman yardımcısı, vergi müfettiş yardımcısı, vergi denetmen yardımcısı, idari hâkim vb. unvanlar ile göreve başlayabilmektedirler. Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğine adım atma olanağı da bulunan öğrencilerimiz, halkla ilişkiler, dış ticaret, insan kaynakları yönetimi, stratejik planlama gibi alanlarda hem özel hem de kamu sektöründe çeşitli kademelerde görevler alabilmektedirler. Kendi işletmelerini kuran ve önemli başarılar gösteren öğrencilerimizin sayısı da oldukça fazladır.

Temel amacımız, öğrencilerimizin iş hayatında ihtiyaç duyacakları teorik ve pratik bilgi birikimiyle donatılmalarını sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için; 11 profesör, 4 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisinden oluşan 30 kişilik akademik kadroyla, “iyiye daha iyiye” ulaşma ilkesiyle, hizmet vermekteyiz. Birinci ve ikinci öğretime öğrenci kabul eden bölümümüzde, İngilizce derslerin yanı sıra genel ve mesleki bilgisayar dersleri de kapsamlı bir şekilde verilmektedir.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Birinci Öğretimde 633 ve İkinci Öğretimde 422 olmak üzere toplam 1055 öğrenci öğrenim görmektedir.

İşletme bölümünde Lisans eğitiminin yanı sıra, YL ve Doktora düzeyinde eğitim de verilmektedir. Bu programlarda öğrencilerimiz, Muhasebe-Finansman, Üretim Yönetimi-Pazarlama, Yönetim-Organizasyon ve Sayısal Yöntemler bilim allarında bilim uzmanlığı eğitimi almaktadırlar.

İşletme Anabilim Dalında ayrıca aday işgörenler, yönetici adayları ve iş hayatında fiili olarak çalışanlar için  kariyer gelişimi fırsatları sağlayan tezsiz YL programı  bulunmaktadır.

İşletme Bölümümüz 7 Aralık 2020 tarihi itibariyle 30 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere 7 yıllık süre için Almanya merkezli uluslararası akreditasyon kuruluşu AQAS tarafından daimi olarak akredite edilmiştir.

AQAS tarafından bölümümüze verilen uluslararası akreditasyon sertifikası.
Yönetim ve Organizasyon Prof. Dr.   A. Asuman AKDOĞAN Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr.   Yunus DURSUN Muhasebe ve Finansman Prof. Dr.   Şaban UZAY Muhasebe ve Finansman Prof. Dr.   Azzem ÖZKAN Üretim Yönetimi ve Pazarlama Prof. Dr.   M. Sıdkı İLKAY Muhasebe ve Finansman Muhasebe ve Finansman ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.   Levent ÇITAK Muhasebe ve Finansman Prof. Dr.   Veli AKEL Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr.   Ahmet HASKÖSE Yönetim ve Organizasyon Dekan Yardımcısı, İşletme Bölüm Bşk., Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr.   Ayşe CİNGÖZ Muhasebe ve Finansman Prof. Dr.   Ergün KÜÇÜK Üretim Yönetimi ve Pazarlama UTİ Bölüm Başkanı Prof. Dr.   Yasemin YAVUZ Üretim Yönetimi ve Pazarlama Prof. Dr.   Leyla LEBLEBİCİ KOÇER Sayısal Yöntemler Doç. Dr.   Esra KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ Sayısal Yöntemler Doç. Dr.   Banu BİTGEN SUNGUR Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doç. Dr.   Kumru UYAR Yönetim ve Organizasyon Doç. Dr.   Ahmet COŞKUN Muhasebe ve Finansman Doç. Dr.   Murat ESMERAY Muhasebe ve Finansman Dr. Öğr. Üyesi   Ahmet DOĞAN Yönetim ve Organizasyon Dr. Öğr. Üyesi   M. Suat AKSOY Sayısal Yöntemler Bölüm Bşk. Yrd. Dr. Öğr. Üyesi   Harun KINACI Üretim Yönetimi ve Pazarlama Dr. Öğr. Üyesi   H. Nur BAŞYAZICIOĞLU Sayısal Yöntemler Öğr. Gör. Dr.   D. Cüneyt GEDİKLİ Sayısal Yöntemler Bölüm Bşk. Yrd. Öğr. Gör. Dr.   Sabri GÜNGÖR Üretim Yönetimi ve Pazarlama Arş. Gör. Dr.   Murat RUHLUSARAÇ Muhasebe ve Finansman Arş. Gör. Dr.   Selma ERDOĞAN GÜLIRMAK Sayısal Yöntemler Öğr. Gör.   Gökhan GÜVEN Ticaret Hukuku Arş. Gör.   Can Ahmet GENERAL Muhasebe ve Finansman Arş. Gör.   Onur TOK Üretim Yönetimi ve Pazarlama Arş. Gör.   Zahide Kübra KOÇAK Sayısal Yöntemler Arş. Gör.   Tuğçe Nur YILMAZ Üretim Yönetimi ve Pazarlama Arş. Gör.   Bünyamin DALDIRAN

İşletme Bölümü çerçeve ders programı için tıklayınız.

İŞLETME - BİLİMSEL HAZIRLIK

Programın Amacı

İşletme Anabilim Dalı bilimsel hazırlık programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme ve İktisat Fakültesi mezunları dışındaki diğer Fakülte mezunlarının İşletme Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapabilmeleri amacıyla açılmıştır.

Bilimsel hazırlık programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları dışındaki diğer Fakülte mezunlarının İşletme bölümüde tezli yüksek lisans yapabilmeleri amacıyla açılmıştır.

Programın Süresi

Bilimsel hazırlık programında belirlenen dersleri iki yarıyılda başaramayan öğrencinin kaydı silinir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Genel Kabul Şartları

Bilimsel hazırlık programlarına başvuracak adayların;

 • Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’ lük sistemde en az 2.00 (CC) eşdeğeri olması gerekir.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) puanının eşit ağırlık puan türünden en az 55 standart puan olması gerekir.
 • YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından 40 puan yada ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili puan almış olmaları gerekir.

Bilimsel hazırlık programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’ si, lisans mezuniyet notunun %30’ u, yabancı dil notunun %20’ si dikkate alınarak sıralama yapılır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekir. Programa öğrenci kabulü sırasında yazılı sınav ve mülakat sınavı yapılmamaktadır.

Detaylı bilgi için bakınız: https://sbe.erciyes.edu.tr/mevzuat/LISANSUSTU-EGITIM-ve-OGRETIM-YONETMELIGI/Sosyal-Bilimler-Enstitusu/5/24

 

İŞLETME - TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (İ.Ö.)

Programın Amacı

İşletme Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programı yönetici eğitimi vermek üzere 22.07.2008 tarihinde açılmıştır. Programın amacı; yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler, araştırma-geliştirme gibi temel işletmecilik alanlarında yöneticilik becerilerini kazandırmak ve bunların iş hayatında kullanımını göstermektir.

Program, farklı işkollarındaki yönetici ve yönetici adaylarına yönetim becerileri konusunda altyapı sağlar, teorik bilgilerin iş hayatına aktarılması becerisini kazandırır. Dersler, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin deneyim ve tecrübeleri ile yürütülür. İkinci öğretim olarak sunulan program, çalışanlara kariyerlerine devam ederken uzmanlaşma olanağı sağlar ve çalıştıkları kurumda yükselmelerine zemin hazırlar. Henüz iş hayatında olmayan adayların yönetsel becerilerini geliştirerek daha iyi koşullarda iş bulma olanağını arttırır. Kendi işini kurmayı planlayan girişimci adaylarına da liderlik yetkinliklerini arttırma imkânı sağlar.

Programın Süresi

Tezsiz Yüksek Lisans programında, asgari öğrenim süresi iki yarıyıl, azami öğrenim süresi ise üç yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programı, en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Genel Kabul Şartları

Tezsiz yüksek lisans programına tüm lisans mezunları başvurabilir. Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların;

 • Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’ lük sistemde en az 2.00 (CC) eşdeğeri olması gerekir.
 • ALES puanı olması zorunlu değildir. ALES puanı olmayanların ALES puanı 50 olarak değerlendirilecek, ALES puanı 50 puanın üzerinde bulunan adayların ise ilgili puan türünden ALES puanları değerlendirmeye alınacaktır.

Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; Lisans mezuniyet notunun %60'ı, ALES puanının %20'si, varsa yabancı dil puanının %20'si dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 (elli) olması gerekmektedir. Programa öğrenci kabulü sırasında yazılı sınav ve mülakat sınavı yapılmamaktadır.

Açıklayıcı Bilgiler

Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi II. öğretim olarak verilmektedir ve ücretlidir.

Program mezunlarına “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir. Tezsiz Yüksek Lisans programına devam edenler, ilgili anabilim dalının tezli yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezli yüksek lisans programının asgari şartlarını yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda alınan dersler yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans dersleri yerine sayılabilir.

Detaylı bilgi için bakınız: https://sbe.erciyes.edu.tr/mevzuat/LISANSUSTU-EGITIM-ve-OGRETIM-YONETMELIGI/Sosyal-Bilimler-Enstitusu/5/24

 

İŞLETME - YÜKSEK LİSANS

Programın Amacı

İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans programı 7.11.1984 tarihinde açılmıştır. Programın amacı; lisans yeterliliklerine dayalı olarak uzmanlık düzeyini geliştirmek, teorik bilgileri iş hayatında kullanma becerisi kazandırmak, disiplinler arası bilgileri kullanabilme becerisi kazandırmak, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak sorunları araştırma ve çözme becerisi kazandırmak, güncel gelişmeleri takip ederek bunları yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi kazandırmaktır. 

Programın Süresi

Tezli yüksek lisans programlarında asgari öğrenim süresi 4 yarıyıl, azami öğrenim süresi ise 6 yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programı, en az 10 adet ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Genel Kabul Şartları

İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına İİBF ile İşletme ve İktisat Fakültesi mezunları başvurabilirler. Bu fakülteler dışında bilimsel hazırlık okumak şartıyla tüm fakülte mezunları başvurabilirler. Yüksek lisans programına başvuracak adayların;

 • Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’ lük sistemde en az 2.00 (CC) eşdeğeri olması gerekir.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) puanının eşit ağırlık puan türünden en az 55 standart puan olması gerekir.
 • Yüksek Lisans Programlarına başvuracak olanların, YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından 40 puan yada ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili puan almış olmaları gerekir.

Yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil notunun %20’si dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekmektedir Programa öğrenci kabulü sırasında yazılı sınav ve mülakat sınavı yapılmamaktadır.

Açıklayıcı Bilgiler

Program mezunlarına “Tezli Yüksek Lisans” diploması verilir. Mezunlar, doktora programlarına başvurarak yetkinliklerini geliştirebilirler.

Detaylı bilgi için bakınız: https://sbe.erciyes.edu.tr/mevzuat/LISANSUSTU-EGITIM-ve-OGRETIM-YONETMELIGI/Sosyal-Bilimler-Enstitusu/5/24

 

İŞLETME - DOKTORA

Programın Amacı

İşletme Anabilim Dalı doktora programı 7.11.1984 tarihinde açılmıştır. Programın amacı; öğrenciye bağımsız özgün bir araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

Programın Süresi

Doktora programında asgari öğrenim süresi 8 yarıyıl, azami öğrenim süresi ise 12 yarıyıldır. Doktora programı, en az 10 adet ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Genel Kabul Şartları

İşletme Anabilim Dalı Doktora programına yüksek lisansını kendi alanında tamamlayanlar başvurabilirler. Doktora programına başvuracak adayların;

 • Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 veya 4’ lük sistemde en az 2.00 (CC) olması gerekir. Lisans diplomasıyla doktora programına müracaat edecek adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 olması gerekmektedir.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) puanının anabilim dallarının istemiş olduğu puan türünden en az 55 standart puan olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların ise, istenilen puan türünden en az 80 ALES puanı olması gerekir.
 • Geçerli bir ALES puanına sahip olunması gerekir. Ancak yüksek lisans öğrenimini yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Enstitümüz lisansüstü programlarına başvuranlardan, bu durumu belgelendirdikleri takdirde yeniden ALES’e girme şartı aranmaz.
 • YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Doktora programına öğrenci kabulünde, aday anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana muadili bir puan almış olmalıdır.

Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil notunun % 20’si dikkate alınarak sıralama yapılır ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması gerekir. Programa öğrenci kabulü sırasında yazılı sınav ve mülakat sınavı yapılmamaktadır.

Açıklayıcı Bilgiler

Program mezunlarına “Doktora” diploması verilir.

Detaylı bilgi için bakınız: https://sbe.erciyes.edu.tr/mevzuat/LISANSUSTU-EGITIM-ve-OGRETIM-YONETMELIGI/Sosyal-Bilimler-Enstitusu/5/24