ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kayıt Yenileme Esasları (Güz)

2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi

1. Kayıt yenileme işlemleri, Güz Yarıyılı için 25 Eylül 2023 - 3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde mazeret kayıtları yapılmayacaktır. Öğrencilerimizin ilan edilen tarih aralığında ders kayıtlarını yapmaları zorunludur. Sadece ders kayıt tarihlerinde ders kaydını tamamlayan öğrenciler için 4-6 Ekim 2023 tarihleri arasında Ders Ekleme veya Ders Silme işlemi yapılabilecektir.

2. Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tahsilatı ilan edilen tarih aralığında yapılacaktır. Öğrencilerimizin ders kayıt işlemlerine başlaması için Katkı Payı/Öğrenim Ücreti yatırmalarına gerek yoktur (İkinci Öğretim öğrencileri hariç). Doğrudan ders kayıt işlemine başlayabilirler.

3. Eski yönetmeliğe tabi bir öğrencinin bir yarıyılda kayıt yaptırabileceği azami ders sayısı, kayıt yaptırdığı yarıyıldaki ders sayısının ara sınıflarda 3, son sınıflarda 4 fazlasını geçemez (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Türkçe dersleri ile Bitirme Ödevi/Uygulama bu sayının dışındadır). Bir öğrencinin son sınıf öğrencisi sayılabilmesi için, 4. sınıftan en az bir derse kayıt yaptırabilmesi gerekir.

4. İkinci sınıftan itibaren seçimlik derslerde kontenjan uygulaması getirilmiştir. Her ders için kontenjan 80 olarak belirlenmiştir. Kontenjan dolduktan sonra öğrencilerin diğer seçimlik derslerden birini tercih etmesi gerekmektedir. Dersi tekrar alan öğrenciler için kontenjan uygulaması yapılmayacaktır.

5. Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu hâlde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azamî ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azamî ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azamî ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler. İkinci ve üçüncü sınıftaki bir öğrencinin, alttan alacağı dersler de dahil olmak üzere, haftalık ders yükü 27 saati, dördüncü sınıftaki bir öğrencinin ise 30 saati geçemez. (Azami ders yüküne Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Staj/Bitirme Ödevi gibi haftalık ders dağıtım programında yer alan bütün dersler dahildir.) Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü I. sınıfta bütün dersler zorunludur.

6. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ders programında belirlenen sayıdan fazla seçimlik derse kayıt yaptırılamaz. Birinci sınıf öğrencileri ise, seçimlik (Bilgi Teknolojilerine Giriş I veya COMMUNICATION IN BUSINESS AND ECONOMICS I [Advanced English I] ) derslerinden sadece birini almak zorundadırlar.

7. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından itibaren bir yarıyılda almaları gerekenden daha fazla seçimlik ders seçen öğrencilerin bu dersleri iptal edilmeyecektir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için fazladan aldıkları seçimlik derslerden de başarılı olmaları gerekmektedir.

8. Öğrencilerin ilgili maddelerde belirtilen ders limitlerine uymadıkları tespit edildiğinde, fazla aldıkları ders veya dersler iptal edilecek, ayrıca haklarında disiplin soruşturması açılacaktır.

9. Öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersler ile ortak zorunlu dersleri (Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Bitirme Ödevi/Uygulama) alacaklardır.

10. Öğrenciler, alt sınıflardan alması gereken ve tekrar niteliğinde olmayan bir dersi bırakarak üst sınıftan ders alamaz.

11. Ara sınıf öğrencisi iken, tekrara kaldığı ders sayısı 9’u bulduğu için, hazırlık yılı hariç, kayıt yılı itibariyle bulunduğu sınıftan hiç ders alamayan öğrenciler, derslerden bazılarını önşart nedeniyle alamıyorsa, kalan ders limitini tamamlamak için kayıt yılı itibariyle bulunduğu sınıftan ders alamaz.

12. Ders değişikliği yapmak isteyen öğrencilerin, 6 Ekim 2023 tarihinden önce danışmanlarına başvurması gerekmektedir.

13. Dersin açılmaması gibi zorunlu haller dışında, kayıt yenileme tarihleri dışında ders değişikliği ve kayıt yenileme işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.

14. Önşart niteliğini taşıyan ders veya derslerden başarılı olmayan öğrenciler (önşart kuralı getirilmeden önce bu ders veya dersleri almış olsalar dahi) önşartlı derslere kayıt yaptıramazlar. Önşartı sağlamadığı halde önşartlı bir derse kayıt yaptıran bir öğrencinin kaydı geçersiz sayılacak ve hakkında disiplin soruşturması açılacaktır.

İnternetten ders kaydı için http://obisis.erciyes.edu.tr adresi kullanılacaktır.