ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Emekli İdari Personelimiz

Şef
Sadi YILMAZ

Çalışma Dönemi

1987-2020

Baskı Büro Teknisyeni
Aydemir ATSEVER

Çalışma Dönemi

1980-2018