ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Emekli İdari Personelimiz

Fakülte Sekreteri
Ali ÇARKÇI

Emeklilik Tarihi

1996

Memur
Mürüvvet YALÇIN

Emeklilik Tarihi

2000

Dekan Sekreteri - Memur
Zarife Acer Aksoy

Emeklilik Tarihi

2001

Hizmetli
Ümral SARI

Emeklilik Tarihi

2002

Ayniyat Memuru
Faruk TAŞGIN

Emeklilik Tarihi

2004

Hizmetli
Yaşar CESUR

Emeklilik Tarihi

2004

Şef
Hatice ASLAN

Emeklilik Tarihi

2005

Memur
Ayten ALTAŞ

Emeklilik Tarihi

2006

Mutemet
Mehmet ŞAHİNER

Emeklilik Tarihi

2008

Hizmetli
Mehmet VURAL

Emeklilik Tarihi

2011

İktisat Bölüm Sekreteri
Nevin ANDAÇ

Emeklilik Tarihi

2013

Baskı Büro Teknisyeni
Aydemir ATSEVER

Çalışma Dönemi

1980-2018

Şef
Sadi YILMAZ

Çalışma Dönemi

1987-2020

Müstahdem
Atilla YILDIZHAN

Çalışma Dönemi

2013-2022