ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

13 Ocak 1977 tarihinde Hacettepe Üniversitesine bağlı İşletme Fakültesi bünyesinde kurulan İktisat bölümü 1980 tarihinde 75 öğrenci ile lisans öğretimine başlamıştır.

İktisat bölümü, İktisadi sorunların çözümüne katkı sağlayacak iktisatçılar yetiştirmek; bilimsel araştırmalarla hem teorik hem de ampirik bilgi üretmek ve öğrencilere teorik bilgi ile uygulama alanları öğretilerek iş hayatında başarılı olmaları yönünde yol gösterici olmak şeklinde amaçlar edinmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda 6 profesör, 3 doçent, 6 dr. öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 9 araştırma görevlisi istihdam eden iktisat bölümü, 2018 itibariyle 1446 (730 örgün 716 ikili öğretim) Lisans, 40 Yüksek Lisans ve 28'i Doktora olmak üzere 1514 öğrenciye eğitim imkânı sağlamaktadır. Ayrıca bölümde bulunan öğretim üyeleri bilgi birikimini üretime çevirmenin en önemli aracı olan üniversite sanayi işbirliği için başta sanayi odası olmak üzere ticaret odası v.b kurumlara danışmanlık yapmaktadır.

Öğrenciler, 1. Sınıftan itibaren kendi tercihleri ve mezuniyet sonrası iş yaşamına ilişkin niteliklerini geliştirebilmelerine imkân verecek şekilde öğrenci danışmanları (Araştırma Görevlileri) desteğinde seçmeli derslere yönelmeleri sağlanarak iş hayatında başarılı olmaları için bölümce adımlar atılmaktadır.

Mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye'de başta finans sektörü olmak üzere ekonominin tüm özel sektörlerinde ayrıca Kamu Kurumlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi meslekleri de kapsayan geniş bir sahada istihdam imkânı bulabilmektedirler.

İktisat Politikası Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr.   Ekrem ERDEM İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr.   Hayriye ATİK İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr.   Faik BİLGİLİ İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Prof. Dr.   Nısfet UZAY İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat İktisat Bölümü Bşk. Prof. Dr.   Ferit KULA İktisat Politikası Prof. Dr.   Halil ALTINTAŞ İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doç. Dr.   Oğuzhan TÜRKER İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Doç. Dr.   Eyyup ECEVİT İktisat Politikası Dekan Yrd. Doç. Dr.   Cüneyt DUMRUL İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Doç. Dr.   Emrah KOÇAK İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Dr. Öğr. Üyesi   Aytekin ALTIPARMAK İktisat Politikası Dr. Öğr. Üyesi   Melike DEDEOĞLU İktisat Politikası Dr. Öğr. Üyesi   Recep ULUCAK İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bölüm Bşk. Yrd. Dr. Öğr. Üyesi   Fatma ÜNLÜ İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Arş. Gör. Dr.   S. Çağrı İLKAY İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Öğr. Gör.   Masreka KHAN İktisat Politikası Arş. Gör.   Ahmet KÖSEOĞLU İktisat Politikası Arş. Gör.   Ali Gökhan YÜCEL İktisat Politikası Arş. Gör.   Zübeyde ŞENTÜRK ULUCAK İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Arş. Gör.   H. Hilal BAĞLITAŞ İktisat Politikası Arş. Gör.   Savaş SAVAŞ İktisat Politikası Arş. Gör.   Ahmet TUNÇ İktisat Politikası Arş. Gör.   Muhammed İkbal DURMUŞ

İktisat Bölümü çerçeve ders programı için tıklayınız.