ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Genel Bilgiler

Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak Kayseri İşletme Fakültesi adı altında 20 Eylül  1976 tarihinde kurulan fakültemizin alt yapısının hazırlanmasına ve öğretim kadrosunun oluşturulmasına  Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı'nın dekanlığa atanmasıyla birlikte  3 Mayıs 1977 tarihinden itibaren başlandı.

Hacettepe Üniversitesi'nden ayrılarak 7 Kasım 1978 tarihinde Tıp Fakültesi ile birlikte Kayseri Üniversitesi'nin çekirdeğini teşkil eden fakültemiz,  Kayseri Üniversitesi'nin yerini alan Erciyes Üniversitesi'nin bünyesine 28 Mart 1983 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında dahil oldu.

7 Ocak 1980 tarihinde tek bölüm, 2 öğretim görevlisi, 2 okutman ve ön kayıtla alınan 75 öğrenci ile Tıp Fakültesi'ne ait binalarda eğitim-öğretime başlayan fakültemiz, bugün yaklaşık olarak  2911 gündüz ve 2060 (İ.Ö) olmak üzere 4971 lisans öğrencisine hizmet veriyor. Ayrıca fakültede toplam 627 öğrenciye Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Lisans öğrencileri arasında 173, lisansüstü öğrencileri arasında ise yaklaşık 15 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır.

Fakültelerin uzun vadede ulaşacakları düzey kuruluş yıllarında hangi adımların nasıl atıldığına hem de çok büyük ölçüde bağlıdır.  Bu bakımdan, hizmetlerini asla unutmayacağımız ilk dekanımızı,  Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı'yı şükranla anıyoruz. Fakültemizin kuruluşundan bu güne gerek akademik gerek idari yönden fakültemizin gelişmesine katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz.
Vizyonumuz


Uzun vadede hedefimiz

 • tüm kademeleri ile bilgi ve görüş alış verişinde bulunan, tecrübelerin zaman içinde olgunlaştırdığı ilkelere dayalı olarak kararlarını veren açık ve şeffaf yönetimiyle,

 • hem yakın bir dayanışma hem de olumlu bir rekabet havası içinde çalışan, kendi alanlarındaki bilgi birikimini yakından takip eden, gerek ulusal gerekse de uluslararası planda yaptıkları yayınlarla buna katkıda bulunan, gerçekleştirdikleri projelerle bölge sanayiine hizmet eden  nitelikli öğretim kadrosuyla,

 • fikirlerinin yönetim tarafından dikkate alındığını gören, öğretim elemanlarıyla sıkı temas halinde iyi yetişmekte olduklarına inanan, güçlü ve eksik taraflarının farkında olan, düşünen, araştıran, doğru diye bildiklerini sorgulayabilen, problem teşhis edebilen ve çözüm getirebilen, en önemlisi, öğrenmenin ömür boyu devam ettiğini çok iyi anlayan ve bunun heyecanını taşıyan öğrencileriyle

birlikte Türkiye’de kendi alanında önde gelen bir fakülte haline gelmektir.


Misyonumuz
Bu hedefe ulaşmak için bazılarını kısmen attığımız ve tamamlamayı görev kabul ettiğimiz adımları

 • dünya standartlarına göre sürekli güncelleştirilen bir müfredat çerçevesinde öğrencilerimize iyi bir teorik eğitim sağlamak ve bunu gerek iş yerlerine sistemli ziyaretler düzenleyerek gerekse de iş aleminden tecrübeli elemanları derslerimize misafir ederek desteklemek,

 • öğrencilerimizle periyodik olarak bir araya gelmek suretiyle hem dilek şikayet ve görüşleri konusunda yönetime bilgi akışını sağlamak hem de okulumuza aidiyet duygularını kuvvetlendirmek,

 • çeşitli bilgi alanlarında sahadan gelen uzmanlar ile öğrencilerimizi buluşturarak, öğrencilerimizin iş aleminin ihtiyaç duyduğu ilave nitelikleri kazanmalarına zemin hazırlamak,

 • sorumluluğu ve başarıyı ekip halinde birlikte paylaşmanın kazandıracağı güven duygusu sayesinde iş hayatına çok daha kolay bir şekilde intibak etmelerini sağlamak için, öğrencilerimizin kulüpler çerçevesinde sosyal etkinlikler içine girmelerini hem teşvik etmek hem de bu konuda kendilerine her türlü desteği vermek,

 • bölge sanayii ile eğitim ve danışmanlık alanında yakın işbirliği tesis etmek

olarak sıralayabiliriz.


Akademik Kadromuz
Akademik kadroları ölçü olarak aldığımız takdirde, fakültemizin Anadolu’nun seçkin fakülteleri arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Kadromuzda 18 Profesör, 11 Doçent, 20 Dr. Öğretim Üyesi, 10  Öğretim Görevlisi ve  25 Araştırma Görevlisi  bulunuyor ve öğretim görevlilerimizden 2’si yabancı uyrukludur. Toplamı 84’ü bulan öğretim elemanlarımızın büyük kısmı   lisans, yüksek lisans veya doktora  derecelerini ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelerden almışlardır. Bu konudaki ayrıntılı bilgi sitemizde mevcuttur.


Fiziksel ve Teknik Altyapımız
Bu bakımdan bir hayli gelişmiş durumdayız. 29.000 m2 kapalı alanı bulunan fakültemiz, içinde öğretim elemanlarımıza ait ofislerin, dersliklerin, amfilerin, yönetim kısmının, konferans salonunun, kafeteryanın, kütüphanenin, okuma salonunun, bilgi işlem merkezinin ve diğer yaşam birimlerinin bir arada bulunduğu büyük bir eğitim kompleksidir.

Derslerimiz en küçüğü 80 ve en büyüğü 150 kişi kapasiteli 22 derslikte yapılıyor. Derslerin ortak olarak yürütülebilmesi için ses düzeni bulunan 210 öğrenci kapasiteli 6 tane amfimiz var. Yüksek lisans ve doktora derslerinin yapıldığı 15’er öğrenci kapasiteli 6 tane seminer salonumuz da mevcuttur. Ayrıca, sınıf ve amfilerimizin büyük kısmında her türlü sunumun yapılabilmesine olanak tanıyacak şekilde bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta gibi eğitim gereçleriyle donatılmıştır.

Son teknolojiyle donatılmış konferans salonumuz, her türlü sosyal ve bilimsel toplantının yapıldığı önemli bir mekandır. Simultane tercüme hizmetinin de verilebildiği konferans salonumuzun kapasitesi 350 kişidir. Ayrıca, bölüm toplantılarının yapıldığı 4 adet tam donatımlı toplantı salonumuz bulunuyor.

Toplam kapasitesi 190 bilgisayarı geçen, ısıtma ve soğutma sistemiyle donatılmış, internet bağlantısı bulunan beş adet laboratuarımız bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere üniversite kampusünde bir çarşı ve yemekhane bulunuyor. Ayrıca, fakülte binamızda 250 kişilik modern bir kafeterya ile bir fotokopi bürosu hizmet veriyor. Dünya televizyonlarının ve günlük gazetelerin takip edilebildiği iki adet dinlenme salonu da öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın hizmetindedir.

13000’den fazla kitap ve 6000’e yakın periyodik bulunan ve öğrencilerin bilgisayar imkanlarından da yararlanabildiği bir kütüphanemiz var: Osman KONUK Kütüphanesi. Araştırmacıların buradaki kaynaklara kolay bir şekilde erişmelerini sağlamak için katalog tarama hizmetinin yanında internet üzerinden peryodikleri anahtar kavramla tarama sistemi (PETAS) sayesinde peryodik yayınlar içerisinde de arama yapılabilmektedir. Bu veri tabanını sürekli olarak güncelleştirmek için araştırma görevlilerimiz ve öğrencilerimizden bir çalışma ekibi kurmuş durumdayız.  Kütüphanemizdeki kaynaklar ödünç alınabileceği gibi, buradaki fotokopi hizmetinden de yararlanılabilir. Kütüphanemizdeki 120 kişilik çalışma salonu öğrencilerimize rahat ve sakin bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Buna ek olarak, giriş katında aynı nitelikte 200 kişilik Mustafa BUDAK okuma salonu da öğrencilerimize tahsis edilmiştir.


Eğitim Öğretim Faaliyetlerimiz
İşletme, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerimiz var. Bunların hepsi faal durumdadır.  İşletme, iktisat ve maliye bölümlerimizde ikinci öğretim de yapılıyor.  Zorunlu veya seçimlik her bir dersimize  ait ders içeriğini ve ders tanıtım belgesini sitemizde bulabilirsiniz. Ayrıca fakültemiz bünyesinde 1’i İngilizce olmak üzere toplam 9 programda lisansüstü (tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora) öğretimi yapılmaktadır.

Temel nitelikteki zorunlu derslerimizin yanında öğrencilerimizin uzmanlaşmak istedikleri alanlarda bilgi sahibi olmalarını sağlayıcı nitelikte çok sayıda seçimlik dersimiz bulunuyor. Seçimlik dersler arasında İngilizce ve bilgisayara yönelik dersler altı çizilmesi gereken bir ağırlık taşıyor.

Öğrencilerimiz, Yabancı Diller Yüksekokulu’ndaki hazırlık sınıfında bir yıl zarfında 800 saat İngilizce dersleri aldıktan sonra lisans öğrenimlerine başlıyorlar. Hazırlık sınıfında başarılı olmaları şartıyla, kendilerine, dört yıllık lisans öğrenimleri boyunca, anlama ve kullanma kabiliyetlerini geliştirici nitelikte olan ve toplam süresi yaklaşık 450 saati bulan İngilizce dersleri veriliyor. Bunlara ilaveten, bazı mesleki dersler doğrudan doğruya İngilizce olarak yapılıyor. Bu tür mesleki derslerin toplam süresi de 500 saat. Dolayısıyla, öğrencilerimize sunduğumuz İngilizce derslerin toplam süresi 950 saati buluyor.   

İngilizce derslerinin yanı sıra, bilgisayar derslerine de önem veriyoruz. Bilgisayar laboratuvarlarımızda, her öğrenciye bir bilgisayar esasına göre, dört yıl boyunca bilgisayar dersleri vermekteyiz. Fakültemizde geçirecekleri yıllar boyunca öğrencilerimizin alabilecekleri temel nitelikteki ve ileri seviyedeki bilgisayar derslerinin toplam süresi 270 saattir. Ayrıca, kendilerine özel olarak tahsis edilmiş bulunan laboratuvarlarımızda sürekli olarak bireysel çalışma yapmaları da mümkündür. Ayrıca İşletme ve İktisat bölümlerimizde İngilizce hazırlık sınıfı bulunmakta ve öğrencilerin mezun olabilmesi için fakültemizden almış oldukları derslerin en az 16’sının İngilizce dilinde olması zorunluluğu bulunmaktadır.

2005-2006 ders yılından itibaren uygulamaya başladığımız yan dal programları sayesinde her bir öğrencimiz kayıtlı bulunduğu bölümün yanı sıra fakültemizdeki başka bir bölümü de aynı anda bitirme imkanına sahip olmuştur.

Yaz okulumuz var. Öğrencilerimiz bu okulumuzda açılan dersleri alabildikleri gibi, başka üniversitelerin yaz okullarından da yararlanabiliyorlar. Ayrıca, başka üniversitelerin öğrencileri de bizim yaz okulumuza devam edebiliyorlar.

2004-2005 ders yılından itibaren, her bir sınıfımızdan not ortalaması en yüksek olan öğrencilerden oluşan bir öğrenci topluluğu ile düzenli olarak toplantı yapmaya başladık. Bu toplantılarda dile getirilen dilek ve temenniler, ileri sürülen görüşler eğitim-öğretim faaliyetlerimizin daha iyiye gitmesi için atılması gereken adımlar bakımından fakülte yönetimine ışık tutmaktadır.

Bilgi teknolojilerinin en üst düzeyde kullanılmasını sağlamak amacıyla bir bilgi işlem merkezi kurmuş durumdayız. İİBF Bilgi İşlem Merkezi bilgisayar tamirat ve yükleme işlemlerinin yapıldığı (bilgisayar hastanesi), çeşitli bilgi işleme projelerinin uygulandığı, bunlara ilaveten bilgisayar alt yapımızın ayakta kalmasını sağlayacak diğer tüm bakım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tam donanımlı bir birimdir. Bu merkez her yıl özel yetenek sınavı yapmak suretiyle seçtiğimiz öğrencilerden meydana gelen bir bilgi işlem grubu tarafından destekleniyor. Öğretim elemanlarımız tarafından uzmanlaşmak istedikleri alanlarda özel dersler alan bu öğrencilerimiz bu grupta geçirdikleri dört yılın sonunda bilgi işlem merkezi sertifikası alıyorlar.

Öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve onları iş hayatına en iyi bir şekilde hazırlamak amacıyla aşağıda örnekleri verilen  sertifikalı seminer programlarını gerçekleştirmiştir:

 • Dış Ticaret İşlemleri Sertifika Programı (Akademi International)

 • Kişisel Gelişim Sertifika Programı (Eğitişim Danışmanlık)

 • Satış Yönetimi (Eduplus Danışmanlık Şirketi)

 • TÜBİTAK-Girişimcilik Sertifika Programı (ERSEM Aracılığıyla)


2006 yılında, tüm dünyada insanların bilgisayar bilgisini kanıtlamak için kullandıkları ECDL (European Computer Driving Licence) için Yetkili Test Merkezi haline geldik. Bilindiği gibi ECDL, Avrupa Birliği, Unesco ve UNDP tarafından tanınan ve benimsenen ilk ve tek sertifika programıdır. İlk ECDL sınavlarımızı 13 Mayıs 2006 tarihinde yaptık. 9 öğrencimizin başvurduğu bu sınavlar neticesinde 4 öğrencimiz ECDL Başlangıç Sertifikası aldı . ERASMUS, FARABİ, MEVLANA gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde fakültemizde öğrenim gören öğrenciler Portekiz, İspanya,  Almanya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Güney Kore gibi ülkelere gönderilmiştir. Ayrıca aynı programlar çerçevesinde yurtdışındaki anlaşmalı  üniversitelerden de misafir öğrenciler kabul edilmektedir.


Sosyal Faaliyetlerimiz
Ülkemizdeki İktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden her yıl çok büyük sayıda öğrenci mezun olmaktadır. Bir yandan işletmeler nitelikli mezunlar ararlarken, öte yandan İİBF mezunlarının hem de çok önemli bir kısmı iş bulmakta ciddi güçlüklerle karşı karşıyadır. Durum böyle olunca, öğrencilerimizin hem mesleki bakımdan hazırlıklı hem de kendilerine güvenen, ekip çalışmasına alışkın ve dolayısıyla iş hayatına kolayca uyum sağlayabilecek insanlar olarak mezun olmaları son derece önemli bir hale gelmektedir.

İşte bu nedenle, sertifikalı seminer programları düzenlemek kadar öğrencilerimize yönelik sosyal faaliyetleri desteklemeye de önem veriyoruz. Öğrencilerimizin kişisel yeteneklerini geliştirmenin en etkili yolunun onların sosyal faaliyetlerin organizasyonunda yer almalarını sağlamak olduğuna inanıyoruz. Ekip çalışmasına giren öğrenciler insanlarla kendilerini en iyi biçimde ifade ederek iletişim kurma, fikir üretme, problem çözme becerilerini kazanıyorlar, külfetleri ve nimetleri sorumluluk duygusu içinde paylaşma alışkanlığını ediniyorlar, daha da önemlisi takımları ile birlikte olumlu bir iş üretmenin verdiği  başarı duygusunu tadıyorlar. Bu tecrübeleri yaşayan öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş hayatında daha başarılı olduklarını memnuniyetle görüyoruz.

Öğrencilerimizin kendi aralarında veya bir öğretim elemanımızın liderliğinde kurdukları topluluklar için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz. Yıllardır yaptığımız teknik gezi, konferans, seminer, panel, sempozyum, şenlik, kariyer günleri, münazara, kitap fuarı, sanatçılarla söyleşi ve yardım kampanyası gibi sosyal faaliyetlerin büyük bir kısmı bu topluluklar veya üniversitemizdeki öğrenci kulüplerine üye olan gençlerimiz tarafından hayata geçiriliyor.


Fakültemiz öğrencilerinin görev aldığı öğrenci toplulukları şunlardır:

 • Bilgi İşlem Grubu

 • Genç Girişimciler Kulübü

 • İşletme Ekonomi Kulübü

 • Uluslararası İlişkiler Kulübü

 • Maliye Topluluğu

 • İktisat Kulübü

 • Siyasal Bilimler Kulübü

 • Sosyal Girişimcilik Kulübü

 

Fakültemiz bünyesinde araştırma merkezi olarak Afrika Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Bu araştırma ve uygulama merkezi bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş, bu amaçlara ulaşmak için faaliyetlerini sürdüren bir birimdir.

Fakültemiz bünyesinde Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) bulunmaktadır. KAYHAM, araştırmacılara Kayseri konusunda dökümantasyon, kütüphanecilik ve istatistiki veri tabanı hizmeti sunan bir bilgi merkezidir. Bu amaçla; bilgi bankası ve kütüphanecilik faaliyetleri kapsamında Kayseri hakkında bugüne kadar yazılmış eserler KAYHAM’da toplanarak bir Kayseri İhtisas Kütüphanesi oluşturulmuştur. Öte yandan Kayseri İstatistiki Veri Tabanı ile de endüstride ve üniversitede Kayseri konulu araştırma yapacaklara istatistiki veri tabanı hizmeti sunulmaktadır.
 

"İyiye ve Daha İyiye" sloganımızdır.

Fakülte tanıtım kataloğu (2019): İNDİR

Fakülte tanıtım sunumu (2019): İNDİR

 

Kayseri, Mart 2018.