ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

Disiplinler arası bir alan olan maliye biliminin akademik temelleri Türkiye'de 1944 yılına kadar dayanmaktadır. Erciyes Üniversitesi Maliye Bölümü ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1993 yılında kurulmuştur.

Maliye eğitiminin amacı başta kamu sektöründe maliye ve denetim alanları olmak üzere, yarı kamusal ve özel sektörde yer alan bankalar, finansal kuruluşlar ve diğer girişimlerde ihtiyaç duyulan elemanların yetiştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Maliye Bölümü'nde eğitimin ilk yıllarında temel iktisat ve hukuk bilimi dersleri diğer bölümler ile işbirliği içerisinde verilmekte, sonraki yıllarda ağırlıklı olarak maliye bilimi çerçevesinde kamu gelir ve harcamaları, maliye politikası, bütçe, devlet borçları, yerel yönetimler alanlarda kapsamlı bilgiler öğretilmektedir.

Maliye Bölümü Maliye Teorisi, Mali Hukuk, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bölüm bünyesinde 1 Profesör, 2 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi bulunmakta olup, 2022-2023 dönemi itibariyle lisans düzeyinde 506 gündüz, 425 ikinci öğretim olmak üzere toplam 931 ve lisansüstü programlar kapsamında 62 öğrencisi ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Maliye Bölümümüz 7 Aralık 2020 tarihi itibariyle 30 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere 7 yıllık süre için Almanya merkezli uluslararası akreditasyon kuruluşu AQAS tarafından daimi olarak akredite edilmiştir.

AQAS tarafından bölümümüze verilen uluslararası akreditasyon sertifikası.

Maliye Bölümü çerçeve ders programı için tıklayınız.

BİLİMSEL HAZIRLIK

Programın Amacı
Maliye Anabilim Dalı bilimsel hazırlık programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye, İktisat ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin mezunları dışındaki diğer Fakülte mezunlarının Maliye Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapabilmeleri için açılmıştır.

Programın Süresi
Bilimsel hazırlık programında belirlenen dersleri iki yarıyılda başaramayan öğrencinin kaydı silinir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, yüksek lisans programı sürelerine dâhil edilmez.

Genel Kabul Şartları
Bilimsel hazırlık programlarına başvuracak adayların;

  • Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’ lük sistemde en az 2.00 (CC) eşdeğeri olması gerekir.
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının eşit ağırlık puan türünden en az 55 standart puan olması gerekir.
  • YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından 40 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili puan almış olmaları gerekir.

Bilimsel hazırlık programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’ si, lisans mezuniyet notunun %30’ u, yabancı dil notunun %20’ si dikkate alınarak sıralama yapılır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekir. Programa öğrenci kabulü sırasında yazılı sınav ve mülakat sınavı yapılmaz.

 

YÜKSEK LİSANS

Programın Amacı
Maliye Anabilim Dalı yüksek lisans programı 7.11.1984 tarihinde açılmıştır. Programın amacı; kamu sektörü ve özel sektörde uzman düzeyinde çalışacak kişilere maliye alanında ileri düzey bilgi ve beceri kazandırmayı, alana ilişkin edinmiş olduğu bilgileri analiz ederek farklı alanlardan edinmiş olduğu bilgilerle yorumlayabilmeyi, değerlendirme ve çözüm önerisi getirebilmeyi amaçlamaktadır.

Programın Süresi
Tezli yüksek lisans programlarında asgari öğrenim süresi 4 yarıyıl, azami öğrenim süresi ise 6 yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programı, en az 10 adet ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Genel Kabul Şartları
Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına Fakültelerin Maliye, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri mezunları başvurabilir. Bu bölümler dışında bilimsel hazırlık okumak şartıyla tüm fakülte mezunları başvurabilirler. Yüksek lisans programına başvuracak adayların;

  • Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’ lük sistemde en az 2.00 (CC) eşdeğeri olması gerekir.
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının eşit ağırlık puan türünden en az 55 standart puan olması gerekir.
  • Yüksek Lisans Programlarına başvuracak olanların, YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından 40 puan yada ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili puan almış olmaları gerekir.

Yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil notunun %20’si dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olması gerekmektedir Programa öğrenci kabulü sırasında yazılı sınav ve mülakat sınavı yapılmaz.

Açıklayıcı Bilgiler
Program mezunlarına “Tezli Yüksek Lisans” diploması verilir.