ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

Disiplinler arası bir alan olan maliye biliminin akademik temelleri Türkiye'de 1944 yılına kadar dayanmaktadır. Erciyes Üniversitesi Maliye Bölümü ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1993 yılında kurulmuştur.

Maliye eğitiminin amacı başta kamu sektöründe maliye ve denetim alanları olmak üzere, yarı kamusal ve özel sektörde yer alan bankalar, finansal kuruluşlar ve diğer girişimlerde ihtiyaç duyulan elemanların yetiştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Maliye Bölümü'nde eğitimin ilk yıllarında temel iktisat ve hukuk bilimi dersleri diğer bölümler ile işbirliği içerisinde verilmekte, sonraki yıllarda ağırlıklı olarak maliye bilimi çerçevesinde kamu gelir ve harcamaları, maliye politikası, bütçe, devlet borçları, yerel yönetimler alanlarda kapsamlı bilgiler öğretilmektedir.

Maliye Bölümü Maliye Teorisi, Mali Hukuk, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bölüm bünyesinde 2 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi bulunmakta olup, 2017-2018 dönemi itibariyle lisans düzeyinde 535 gündüz, 515 ikinci öğretim olmak üzere toplam 1050 ve tezli yüksek lisans programı kapsamında 65 öğrencisi ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Maliye Bölümü çerçeve ders programı için tıklayınız.