ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İdari Kadro

Şerife TAŞCI

Fakülte Sekreteri

0352 207 6666 - 30003

stasci@erciyes.edu.tr 

Tuçe G. TOKTAŞ

Dekan Sekreteri

0352 207 6666 - 30000

tgevher@erciyes.edu.tr 

Ebru ALEGÖZ

İdari İşl. Memuru

0352 207 6666 - 30002

ebrualegoz@erciyes.edu.tr 

Tuba KAYA

İdari İşl. Memuru

0352 207 6666 - 30025

tubakaya@erciyes.edu.tr 

Ahmet KAYA

Satın Alma Memuru ve Personel İşl. Memuru

0352 207 6666 - 30005

ahmetkaya@erciyes.edu.tr 

Songül SEYHAN

Kütüphane Memuru

0352 207 6666 - 30018

ozilhans@erciyes.edu.tr 

Kevser ALSOY

İşletme Böl. Sekreteri

0352 207 6666 - 30050

kevseralsoy@erciyes.edu.tr 

Fatma G. KAYAR

Diğer Böl. Sekreteri

0352 207 6666 - 30400

fatmagul@erciyes.edu.tr 

Zeki DİCLE

Taşınır Kayıt Yetkilisi

0352 207 6666 - 30023

zekidicle@erciyes.edu.tr 

Serkan ALSOY

Elektrik Teknisyeni

0352 207 6666 - 30010

 

Hasan SARIKAYA

Müstahdem

0352 207 6666 - 30011

 

Mehmet DURMUŞ

Müstahdem

0352 207 6666 - 30019

 

Yılmaz M. ÇETİN

Müstahdem

0352 207 6666 - 30019

 

Dilek ÇANAK

Müstahdem

0352 207 6666 - 30019