ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Aday Öğrenciler

1.    İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulaması

Fakültemiz bölümlerinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamamız bulunmamaktadır. Fakültemizi kazanan İşletme ve İktisat Bölümü öğrencileri 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi görmektedirler. 

2.    Staj, Eğitim Modeli (Bir Yılda Kaç Dönem Uygulandığı, Sektör ve İşletmelerde Uygulama Eğitimi vb.), Endüstriye Dayalı Öğretim Stajı, Uygulamalı Eğitimlerin Nasıl Yürütüldüğü ile İlgili Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu İlin Dışında Yapılıp Yapılamadığı

Fakültemizde zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır. Ancak, öğrencilerimiz 3. sınıfın sonunda isteğe bağlı olarak işyerlerinde (kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları) uygulama eğitimi yapabilmektedirler. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 87. maddesinin (e) bendi hükümleri uyarınca öğrencilerimizin uygulama yapacağı döneme ilişkin “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” sigorta pirimi Üniversitemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmektedir. Fakültemiz öğrencileri “3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 1. maddesinin 2. bendinde değerlendirildiğinden Fakültemiz tarafından işletmelere herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Uygulamalı eğitimler yaz döneminde yürütülmekte olup başka illerde de uygulama eğitimlerine devam edebilmektedirler.

3.    Mesleğin Gerektirdiği Kıyafet ve Donanım Malzemeleri

Herhangi bir özel kıyafet ve donanım gerektirmemektedir.

4.    Ders Uygulamalarında Kullanılacak Sarf Malzeme, Araç ve Gereç Gideri; Sınav, Materyal ve Eğitim-Öğretim Hizmeti Karşılığı Öğretim Gideri

Derslerimiz teorik olup, uygulamalı dersimiz bulunmamaktadır. 

5.    Programın İçeriği, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulunun Bulunduğu Yerleşke/Kampüs

Fakültemiz bünyesinde İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere 5 (beş) bölümümüzde lisans eğitimi yürütülmektedir. Ayrıca İşletme, İktisat ve Maliye Bölümlerimizde İkinci Öğretimde yapılmaktadır. İşletme ve İktisat Bölümlerimizde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Derslerimiz % 30 İngilizce olarak anlatılmaktadır. Uluslararası ilişkiler bölümü 2021 yılında %100 İngilizce olmuştur.

Fakültemiz, Üniversitemiz yerleşkesi içinde yer alan en eski fakültelerden biridir. 

6.    Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışabilme İmkanları ile Staj ve Uygulama Eğitimleri Sırasında Belirli Koşullarla Ayrıca Ücret Ödenip Ödenmediği

Üniversitemiz bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır. Planlaması, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ücret ödenip ödenmeyeceği, öğrencimizin eğitim için gideceği kurum/kuruluşun şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

7.    İlgili Yükseköğretim Kurumunun Vakfı veya Anlaşmalı Olduğu Kurum Tarafından Burs, Yemek, Yurt vb. İmkanlar Sunup Sunmadığı

Öğrencilerimiz için burs, yemek, yurt vb. imkanlar sunan Fakültemizin herhangi bir vakfı veya anlaşmalı olduğu bir kurum bulunmamaktadır.

8.    Eğitim ve öğretim modeli

Fakültemizde yüz yüze eğiti-öğretim modeli uygulanmaktadır. Ancak pandemi döneminde tüm derslerimiz çevrimiçi (online) olarak yapılmaktadır. Pandeminin seyrine göre uygulanan eğitim-öğretim modelimizde düzenlemeler yapılacaktır.

9.    Program Akreditasyonları

Fakültemizin İşletme, İktisat ve Maliye Bölümleri 7 Aralık 2020 tarihi itibariyle 30 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere 7 yıllık süre için Almanya merkezli uluslararası akreditasyon kuruluşu AQAS tarafından akredite edilmiştir. 

10.    Yurt Bilgisi

İlimizde faaliyet gösteren 11 adet devlet yurdu bulunmakta olup toplam öğrenci konaklama kapasitesi 9057’dir. Bunlar:
1.704 öğrenci kapasiteli Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu, 
1.602 öğrenci kapasiteli Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu, 
1.340 öğrenci kapasiteli Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu, 
1.327 kapasiteli Hunat Hatun Öğrenci Yurdu, 
668 kapasiteli Seyyid Burhaneddin Öğrenci Yurdu 
634 kapasiteli Develi Öğrenci Yurdu 
531 kapasiteli Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu,  
429 kapasiteli Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu, 
350 kapasiteli Mustafa Asım Köksal Erkek Öğrenci Yurdu A Blok, 
272 öğrenci kapasiteli Pınarbaşı Yurdu, (Erciyes Yurdunun bloğu haline gelmiştir.) 
200 kapasiteli Pertevniyal Sultan Kız Öğrenci Yurdu,  

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda barınanların dışındaki öğrenciler ise vakıf yurtları, özel öğrenci yurtları ve pansiyonları ile Talas ilçesi ve şehir merkezinde ev kiralayarak barınmaktadırlar.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları kaloriferli, banyolu olup, bu binalarda her türlü sosyal ihtiyaçları giderecek imkanlar bulunmaktadır. Kültürel, sportif çalışmaların yürütüldüğü salonlar, kantinler, dinlenme, ders çalışma ve okuma odaları mevcuttur.

Üniversitemizde artan öğrenci sayısına paralel olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında kapasite artırımına gitmektedir.

11.    Katkı Payları

Fakültemizin öğrenci kabul ettiği 5 örgün ve 3 ikinci öğretim bölümünün katkı payı bilgileri için tıklayınız.

12.   Bölümlerimizin Program İçerikleri

Fakültemizin öğrenci kabul ettiği 5 bölümünün (İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi) program içerikleri ERÜ Ders Bilgi Paketi Portalında yer almaktadır. Bu portalda bölümlerimize ilişkin Program Profili, Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri, Kabul ve Kayıt Koşulları, Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, Program Yeterlilikleri, Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme, Mezuniyet Koşulları, Üst Derece Programlarına Geçiş ve Önceki Öğrenimin Tanınması gibi başlıklardaki bilgiler yer almaktadır. Bölümlerimizin Ders Bilgi Paketi sayfalarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Fakültemizin Ders Bilgi Paketi Ana Sayfası: https://dbp.erciyes.edu.tr/Degree/Default.aspx?FakulteKod=102

13.    Adres ve İletişim Bilgileri

Fakültemizin iletişim bilgileri için tıklayınız

Fakültemize nasıl ulaşabileceğiniz hakkında bilgi almak için tıklayınız.