ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bitirme Ödevi / Uygulama İşlemleri


Eğitim-Öğretim Dönemlerinde Uygulama Eğitimi İle İlgili Duyuru

17/8/2021

Üniversitemiz Senatosunun 24.06.2021 tarihli ve 2021.013.141 sayılı kararının 7. Maddesinde “Yaz Okulundan ders alan öğrenciler aynı anda staj yapamayacaklardır.(Uzaktan Eğitimde verilen 5i dersleri hariç)” denilmektedir.

Bu maddeden hareketle 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminden itibaren,  Fakültemiz öğrencilerinin ders dönemlerinde (yüz yüze eğitim veya uzaktan eğitim ayrımı olmaksızın) uygulama eğitimi yapmalarının uygun olmadığına Fakülte Kurulumuzun 16.08.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

İlgili öğrencilere ilanen duyurulur.

ERÜ İİBF DEKANLIK