ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Pandemi Sürecinde Staj (İşyeri Uygulama Eğitimi) Uygulamaları Hakkında Duyuru

12/4/2021

Üniversitemiz Senatosunun 18.03.2021 tarihli ve 06 sayılı toplantısında, Üniversitemiz öğrencilerinin pandemi süreci nedeniyle staj uygulamalarının isteğe bağlı olarak ödevlendirme/proje çalışmaları şeklinde uzaktan veya staj yerlerinde fiili olarak yüz yüze yapılmasına, konu ile ilgili ayrıntıların ve takvimin birimler tarafından karara bağlanmasına karar verilmiştir. 

İlgi karar gereğince, 2020-2021 Bahar Dönemine mahsus olmak üzere;

a)    Pandemi süreci nedeni ile Fakültemiz öğrencilerinin staj uygulamalarının isteğe bağlı olarak, ödevlendirme/proje çalışmaları şeklinde uzaktan veya staj yerlerinde (kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları) fiili olarak yüz yüze yapılmasına,
b)    Staj uygulamalarını isteğe bağlı olarak staj yerlerinde (kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları) fiili olarak yüz yüze yapmayı tercih eden öğrencilerimizin stajlarını 28 Haziran 2021 -19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapmalarına,
c)    2020-2021 bahar yarıyılı sonu itibariyle staj hakkı elde eden öğrencilerin istemeleri halinde 14 Haziran 2021 - 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında uzaktan ödev/proje şeklinde stajlarını yapabilmelerine karar verilmiştir.

    Fakültemiz öğrencileri “3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 1. maddesinin 2. bendinde değerlendirildiğinden Fakültemiz tarafından uygulama eğitimi yapılan yerlere (kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları) herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Staj uygulamalarında kullanılan formlar aşağıdaki gibidir.

Pandemi Dönemi Taahhüt Dilekçesi

İşyeri Uygulama Eğitimi Formu