ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ERÜ İİBF Öğrenci Profili Analizi

29/3/2019

Fakültemiz öğrenci profili belirleme çalışmalarıyla elde edilen analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.

ERÜ İİBF - 2018-2019 Öğretim Yılı Öğrenci Profiline Yönelik Araştırma Sonuçları

EK - Bölüm Eğitim Sürecine Yönelik Değerlendirmeler