ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2018 Yaz Okulu - Ders seçme esasları hakkında önemi duyuru

14/6/2018

Yaz okulunda fakültemizden ya da başka üniversitelerden ders alacak öğrencilerimiz ekteki dosyada belirtilen esaslara göre ders seçimlerini yapabileceklerdir. Senato kararları uyarınca öğrencilerimiz açılan dersleri fakültemiz yaz okulunda açılmayan dersleri ise başka üniversitelerin (senato kararı ile kabul edilen üniversitelerin yaz okulları olmak koşuluyla) yaz okullarından aynı anda alabileceklerdir. Detaylı bilgi için duyurunun ekinde sunulan senato kararı açıklamalarını okuyunuz.