ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 Akademik Yılı Başvuruları Başladı

25/10/2021

Değerli Araştırmacılar;

Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 akademik yılı başvuruları başladı. Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak sadece aşağıda belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilmektedir:

Malların Serbest Dolaşımı

Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika

İşçilerin Serbest Dolaşımı

İstatistik

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

Sosyal Politika ve İstihdam

Sermayenin Serbest Dolaşımı

İşletmeler ve Sanayi Politikası

Kamu Alımları

Trans-Avrupa Şebekeleri

Şirketler Hukuku

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Fikri Mülkiyet Hukuku

Yargı ve Temel Haklar

Rekabet Politikası

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Mali Hizmetler

Bilim ve Araştırma 

Bilgi Toplumu ve Medya

Eğitim ve Kültür 

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Çevre

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Balıkçılık

Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)

Taşımacılık Politikası

Mali Kontrol

Enerji

Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Vergilendirme

 

 

Bursiyerler, süresi en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) ay olan lisansüstü veya araştırma programlarına katılabilecektir. Son başvuru tarihi 29 Kasım 2021’dir. Çağrı metni için tıklayınız.

Jean Monnet Burs Programı başvuru belgelerine buradan erişim sağlayabilirsiniz.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

Proje Destek Hizmetleri Birimi

0352 224 81 12 - 348

projedestek@erciyes.edu.tr