ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ölçme Değerlendirme Komisyonu - Öğrenci Temsilcisi Seçimi

5/10/2021

Fakültemiz Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları’nın 5. maddesinin 5. fıkrası gereği, görev süresi bir yıl olmak üzere bahsi geçen Komisyona her bölümden birer öğrenci temsilcisi seçilecektir. 


Aday olmak isteyen öğrencilerimizin, 15/10/2021 günü mesai bitimine kadar bölüm sekreterliklerine transkriptleri, özgeçmişleri ve niyet mektuplarını elden teslim ederek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Komisyon, kendisine tevdi edilen başvuru belgelerini esas alarak ve Komisyonun güncel ihtiyaç ve gereklilikleri çerçevesinde başvuruları inceleyerek, adaylar arasından temsil kabiliyeti en yüksek olanları öğrenci temsilcileri olarak görevlendirecektir.


İlânen öğrencilerimize duyurulur.