ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ERÜ İİBF - Doçentlik Sözlü Sınav Duyurusu

20/9/2021

Temel Alan Adı: Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler

Bilim Alanı: Maliye

Adayın Adı Soyadı: Doç. Dr. Ahmet AYSU

Sınav Tarihi: 6 Ekim 2021

Saat Saati: 10.00

Sınav Yeri:( Çevrimiçi) Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Toplantı Odası