ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Akreditasyon Geri Bildirim Toplantısı

12/4/2021

ERÜ İİBF Akreditasyon Geri Bildirim Toplantısı 09.04.2021 Cuma günü zoom programı ile çevrimiçi olarak yapılmıştır. Dekanımız Prof. Dr. Faik Bilgili’nin başkanlık ettiği toplantıya dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve bölüm başkan yardımcıları katılmıştır. Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Ayşe Cingöz’ün sunumundan sonra, akredite olan bölümlerdeki akreditasyon gereklilikleri tartışılmış, Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nün sürece hazırlık kapsamında neler yapabileceği üzerinde durulmuştur.