ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Mazeret Sınavı - Ek Öğrenci

11/1/2021

Maliye Bölümü 1020311252 numaralı öğrencisi Melike BOLAT'ın mazereti kabul edilerek aşağıda listelenen derslerden mazeret sınavına girmesine karar verilmiştir.

İŞL 425 Ticaret Hukuku (İ.Ö. Karaahmetoğlu)
İKT 101 İktisada Giriş I (R. Ulucak)
MLY 201 Maliye Teorisi I (U. Dündar)
MLY 301 Vergi Hukuku I (Z.Ş. Ulucak)
MLY 303 Bütçe I (F. Akbey)
SRV 109 Matematik I (H. Kınacı)