ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ERÜ İİBF - Doçentlik Sözlü Sınav Duyurusu

27/10/2020

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doçentlik Sözlü Sınav Duyurusu

Temel Alan Adı

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler

Bilim Alanı

Makro İktisat

Adayın Adı Soyadı

Doç. Dr. Recep Ulucak

Sınav Tarihi

12.11.2020

Saat Saati

13.30

Sınav Yeri

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekanlık Toplantı Odası