ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yaz Okulunda Diğer Üniversitelerden Ders Alıp İntibak Başvurusunda Bulunacak Öğrencilerin Dikkatine

1/9/2020

İntibak süreci aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

Aşama 1

İntibak başvurusunda bulunacak öğrenciler, yaz okulunda ders aldıkları diğer üniversitelerden temin edecekleri not durum belgelerini (transkriptlerini) kendi bölümlerine ileteceklerdir. Öğrenciler bu belgeleri ilgili bölüm sekreterliklerine elden teslim edebilecekleri gibi e-posta aracılığıyla da iletebilirler. E-posta yoluyla iletilecek not durum belgelerinin mutlaka elektronik imzalı olması gerekmektedir. Elektronik imzalı not durum belgeleri, ilgili bölüm personeline ait aşağıda yer alan e-posta adreslerine gönderilecektir:

İşletme Bölümü: mruhlusarac@erciyes.edu.tr

İktisat Bölümü: hhilalbaglitas@erciyes.edu.tr

Maliye Bölümü: ermaneroglu@erciyes.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Bölümü: mgurbuz@erciyes.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü: gkestellioglu@erciyes.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü: mruhlusarac@erciyes.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü: mgurbuz@erciyes.edu.tr

 

Aşama 2

Bölüm başkanlıklarınca onaylanan not durum belgeleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilecektir. Bu aşamadan itibaren öğrenciler ÖBİSİS üzerinden intibak işlemlerini başlatacaklardır.