ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi - Final ve Bütünleme Sınavları Programı

29/5/2020

14 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Senato toplantısında; Yılsonu ve bütünleme sınavlarının online (çevrimiçi) olarak 6 Haziran-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması, ders içeriği ve formatı gereği online test sınavı için uygun olmayan derslerin yılsonu ve bütünleme sınavlarının ödevlendirme şeklinde yapılması ve bu kapsamdaki derslerin öğrencilere ilgili birimler ve öğretim üyeleri tarafından duyurulması kararlaştırılmış ve duyurulmuştu. Alınan bu karar gereği; Yılsonu ve Bütünleme sınavı online (çevrimiçi) yapılacak derslerin sınav takvimi, online sınav uygulama esasları ile ödevlendirme şeklinde yapılacak derslerin listesi aşağıda verilmiştir.

Bu takvime göre; online ve ödevlendirme şeklindeki yılsonu (final) sınavları 6-27 Haziran 2020 tarihleri arasında, bütünleme sınavları ise 29 Haziran-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınav uygulama esasları ve sınav programları aşapıdaki gibidir:

ERÜ İİBF ONLINE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ÖDEVLENDİRME İLE DEĞERELENDİRİLECEK DERSLER

ONLINE (ÇEVRİMİÇİ) SINAV İLE DEĞERLENDİRİLECEK DERSLER