ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ERÜ İİBF Akademik Profil Analizi

29/3/2019

Fakültemiz akademik personeline yönelik yapılan Akademik Profil Anketine ilişkin değerlendirme raporu aşağıdaki gibidir.

Akademik Profil Anketi Değerlendirme Raporu