ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yaz Okulu Duyuruları


2021 Yaz Okulu - Diğer Üniversitelerden Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine

7/7/2021

2021 Yaz Okulu'nda Diğer Üniversitelerden Ders Alacak Öğrencilerin alacakları derslerin içeriklerini intibak komisyonuna onaylattıktan sonra ders almaları gerekmektedir. Bu işlemlerin nasıl yapılacağını anlatan kılavuz bu duyurunun ekinde yer almaktadır. 

Önemli Uyarı: Teorik + Pratik ders saati dersin kredisini vermektedir. Ancak İİBF'lerde pratik ders saati sıfır (0) olduğu için dersin kredi değeri olarak teorik ders saati yazılmalıdır.