ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Hocalarımızın Yayınlanan Kitapları

Türkiye'de İç ve Dış Politikanın Geleceği (DOÇ. DR. ÖZLEM BECERİK YOLDAŞ'A ARMAĞAN)

Hüseyin Bağcı, H. Hilal BAĞLITAŞ, Tural BAHADIR, Özlem BECERİK YOLDAŞ, Ahmet Bülbül, Deniz BOZKURT, Kutluhan BOZKURT, Eylem ÇAKMAZ, Ayşe Aslıhan ÇELENK, Mustafa DEMİRCİ, Murat DEMİREL, Müzeyyen Eroğlu Durkal, Burak Gümüş, Büşra İşguzar, Hakan Karaaslan, Taner KARAKUZU, Hatun Korkmaz, Ömer Kurtbağ, Burak Kürkçü, Mehmet Öcal, Elif Şimşek, Güner Özkan, Muhammet Fatih ÖZKAN, Yaşar Pınar Özmen, Osman Sümer, Hakan Tartan, Hülya Toker, Fahri Türk, Birgül TÜTÜN İNCE, Osman Can Ünver, Bilgen Sanayır, Celalettin Yavuz, Yunus YOLDAŞ (2021) “Türkiye'de İç ve Dış Politikanın Geleceği (DOÇ. DR. ÖZLEM BECERİK YOLDAŞ'A ARMAĞAN)”, Yoldaş, Y., Editör, DER Yayınları

https://www.deryayinevi.com.tr/doc-dr-ozlem-becerik-yoldas-a-armagan

Energy and Environmental Strategies in Era of Globalization

BİLGİLİ F. , ULUCAK R. , KOÇAK E. (2019) “Implications of Environmental Convergence: Continental Evidence Based on Ecological Footprint”, Balsalobre-Lorente D., Shahbaz, M., Editör, Springer

https://www.springer.com/us/book/9783030060008

Reference Module-Materials Science and Materials Engineering

BİLGİLİ F. , ULUCAK R. (2018) “The Nexus Between Biomass – Footprint and Sustainable Development” , I. A. Choudhury, Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Oxford

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128035818106009

Emerging Economic Models for Global Sustainability and Social Development

ULUCAK R. (2018) “The Effect of Globalization on Economic Growth: Evidence from Emerging Economies”, Christiansen B., Editör, IGI Global Publications, New York

https://www.igi-global.com/book/emerging-economic-models-global-sustainability/192046

Environmental Kuznets Curve (EKC): A Manual

BİLGİLİ F. , Muğaloğlu E., Kuşkaya S., BAĞLITAŞ H. , Gençoğlu P.

Re-examining the Environmental Kuznets Curve through continuous wavelet coherence approach, Burcu A., Ozturk I., Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Oxford, ss.1-20, 2019

https://avesis.erciyes.edu.tr/yayin/ccf81d7f-01bf-4427-8978-0abeba5265a6/environmental-kuznets-curve-ekc-a-manual

VERİMLİLİK VE BÜYÜME Kavram, Kuram ve Politika

Nısfet Uzay, Serap Barış

ISBN: 978-605-7895-85-1, Nisan 2019, Nobel Akademik Yayıncılık

https://nobelyayin.com/detay.asp?u=15345

İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU

Müzeyyen EROĞLU DURKAL, İdari Makamların Sükutu, Seçkin Yayınevi, Ocak 2019, Ankara.

https://www.seckin.com.tr/kitap/935981474

Environmental Kuznets Curve (EKC): A Manuel

ULUCAK R., Yücel A.G.,  KOÇAK E. (2019) “The Process of Sustainability: From past to present, Ozcan B., Ozturk I., Editör, Elsevier

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128167977000059

Sistem Kuramı

Yunus YOLDAŞ, Sistem Kuramı (4. Baskı), Derin Yayınevi, 2019, İstanbul.

https://www.deryayinevi.com.tr/sistem-kurami

21. Yüzyılda Krizler

Yunus YOLDAŞ, Özlem BECERİK YOLDAŞ, 21. Yüzyılda Krizler, Der Yayınevi, Ağustos 2019, İstanbul.

https://www.deryayinevi.com.tr/21-yuzyilda-krizler

Türk Dış Politikası (2000'li Yıllar)

Serkan KEKEVİ, Ömer KURTBAĞ, Türk Dış Politikası (2000'li Yıllar), Berikan Yayınevi, 2019, Ankara.

http://www.berikanyayinevi.com.tr/yayinlar/kitap-876-_TURK_DIS_POLITIKASI_2000LI_YILLAR.html