ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ERÜ İİBF - HABERLER


Maliye Bölümü Program Çıktılarının İç Paydaşlarla Değerlendirilme Toplantısı

1/9/2020

28/08/2020 tarihinde İİBF Birim Kalite Güvence Sistemi Komisyonu tarafından Maliye Bölümü program yeterliliklerinin gözden geçirilmesi ve bölümün mezunlarından beklenen niteliklerin tespit edilmesi amacıyla iç paydaş toplantısı yapılmıştır.

Toplantıya Maliye Bölümü 3. Sınıf öğrenci Doğukan YİĞİT ve 4. Sınıf Öğrencisi İlhami Can iç paydaş olarak katılmıştır. Ayrıca Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih İLGÜN, Maliye Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet AYSU, Arş. Gör. Dr. Gökhan ÇOBANOĞULLARI ve Arş. Gör. Muhammed İkbal DURMUŞ da toplantıda yer almışlardır.