ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uzaktan Eğitim Kapısı İnsan Hakları Eğitim Planlaması

Eğitim | 9/9/2021

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
UZAKTAN EĞİTİM KAPISI İNSAN HAKLARI EĞİTİM PLANLAMASI 2021


AKADEMİK PERSONEL
Tarih: 09 Eylül 2021
Saat: 11.00
Yer: İİBF Genel Toplantı Salonu 2
Zoom ID: 935 8440 2753
Şifre: 309508
Link: https://erciyes-edu-tr.zoom.us/j/93584402753?pwd=U1lmUUJDRkdtL2NHRmVIZkFzcVlxZz09


İDARİ PERSONEL
Tarih: 10 Eylül 2021
Saat: 11.00
Yer: İİBF Genel Toplantı Salonu 2
Zoom ID: 935 8440 2753
Şifre: 309508
Link: https://erciyes-edu-tr.zoom.us/j/93584402753?pwd=U1lmUUJDRkdtL2NHRmVIZkFzcVlxZz09