ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ölçme Değerlendirme Komisyonu Eğitici Eğitimi

Eğitici Eğitimi | 6/9/2021

Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Eğitici Eğitimi

(Çevrimiçi)*

Sınav Sorusu Hazırlama Teknikleri

&

Ara ve Yıl Sonu Sınavlarına İlişkin Veri Toplanması ve Analizi

 

Tarih: 6 Eylül 2021

Saat: 13.15

 

  • Açılış Konuşmaları (13.15)

 

  • Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Yöntemleri (13.30 – 13.50)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İnanç Özekmekçi
 

  • Klasik Sınav Hazırlama Yöntemleri (14.00 – 14.20)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Coşkun
 

  • Klasik ve Çoktan Seçmeli Ölçme Tekniklerinin Alternatifleri (14.30 – 14.50)

Doç. Dr. Fatma Ünlü

 

  • İİBF Sınav Yönergesi ile Sınav Hazırlama ve Uygulama Esaslarının Analizi ve İyileştirilmesi (15.00 – 15.20)

Doç. Dr. Ahmet Aysu

 

  • Ara ve Yıl Sonu Sınavlarına İlişkin Veri Toplanması ve Analizi (15:30 – 15.50)

Dr. Öğr. Üyesi Nail Tanrıöven