ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü ve Akreditasyon Süreci Üzerine

Söyleşi | 6/1/2021