ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadelenin Artırılması

Panel | 12/11/2020

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu "Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadelenin Artırılması Konusu" konulu panel 12.11.2020 tarihinde online ortamda yapılmıştır.
 

Konuşmacılar:

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Sayın Şahin Demirci (Açılış Konuşması)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Somuncu

Erciyes Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Prof. Dr. M. Fatih İlgün