ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Gerçekleştirildi

Eğitim | 7/2/2018

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde öğretim elemanlarına yönelik ölçme ve değerlendirme eğitimi 07-08 Şubat 2018 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda beş oturum şeklinde düzenlenmiştir. İlk oturum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şaban Uzay’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlamıştır. Eğitim programının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Şaban Uzay, mevcut durumun kısa bir analizini yaparak eğitimden beklentileri ortaya koymuştur. Ardından Fakültemiz için Mentör olarak görevlendirilen Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ergün Öztürk, ölçme ve değerlendirmenin önemi, ölçmede dikkat edilmesi gereken hususlar ve ölçme esnasında yapılan yaygın hatalardan bahsederek, ölçme araçları ve bu araçların hangi niteliklere sahip olması gerektiği hakkında katılımcılara bilgi vermiştir. Oturum sonunda katılımcılar konuyla ilgili sorularını yönelterek öneriler tartışılmıştır. İkinci oturumda Doç. Dr. Veli Akel ile Yrd. Doç. Dr. Elif Şimşek Özkan tarafından ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar (ölçme, değerlendirme, ölçme türleri (dolaylı ve doğrudan), değerlendirme türleri, amacı açısından değerlendirme) konusunda ayrıntılı bir sunum yapılmıştır. Ölçmede hata türleri, değişken, ölçmede sıfır, ölçme araçlarının nitelikleri (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık), not verme (norm tabanlı, ölçüt tabanlı), neyi nasıl ölçeriz (bilgi, beceri ve tutum) gibi ölçmede dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili Doç. Dr. Yasemin Kariper ile Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aysu tarafından kapsamlı bir bilgilendirme yapılmıştır. Üçüncü oturumda ise Doç. Dr. Oğuzhan Türker ile Yrd. Doç. Dr. İnanç Özekmekçi, geleneksel ölçme araçları olan açık uçlu sorular, kısa cevaplı sorular, sınıflama soruları, çoktan ve çoklu seçme soruların avantajları ve dezavantajları hakkında örnekler vermek suretiyle bir sunum gerçekleştirmişlerdir. Dördüncü oturumda ise Doç. Dr. Ergün Öztürk rehberliğinde katılımcıların önceki sınavlarından getirdikleri örnek soru kâğıtları ile ilgili dersin ders bilgi paketleri dikkate alınarak sonuç değerlendirme araçlarının etkinlik analizi gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki oturumda ise Yrd. Doç. Dr. Recep Ulucak tarafından başlıca süreç ve performans değerlendirme araçları (portfolyo, performans görevleri, proje ödevleri, akran ve öz değerlendirme) etraflıca tanıtılmış, eğitimde yeni anlayışlardan bahsedilmiştir. Son oturumda ise katılımcıların gruplar halinde kendi alanlarına yönelik süreç değerlendirme araçları geliştirme ile süreç değerlendirme araçlarının uygulaması kapsamında ise katılımcılarla birlikte bir etkinlik yapılmıştır. Genel değerlendirme kısmında ise “ne öğrendik” sorusu çerçevesinde süreç değerlendirme etkinlikleri yapılarak öneriler ve yeni fikirler tartışılmıştır. Katılımcıların eğitim programı ile ilgili hazırlanan anketi cevaplandırmasının ardından eğitim tamamlanmıştır.