ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Azami Öğrenim Süresi Aşan 667/669 Sayılı KHK Kapsamındaki Öğrencilere Sınav Hakkı Verilmesi Hakkında

21/3/2022

6569 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesinde yapılan değişiklik sonucunda azami süreler sonunda kayıt silme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya hiç almadıkları dersler için iki ek sınav hakkı tanınmıştır. Söz konusu Kanunun maddesinin uygulama esasları Üniversitemiz Senatosunun 03/02/2022 tarihli ve 03 sayılı toplantısında "Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Ön Lisans ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları" kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

667/669 Sayılı KHK kapsamında Fakültemiz bölümlerine kayıtlı azami süreyi aşmış son sınıf öğrenci için de iki ek sınav hakkı verilecektir. Bu öğrencilerin üzerlerinde bulunan tüm derslere 2 sınav hakkı tanınması, 240 AKTS'yi tamamlamayanlar için fakültemizce 240 AKTS'ye tamamlanıncaya kadar ders verilerek sınav hakkı tanınacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin de bu haktan yararlanabilmek için belirlenen takvimde başvuru yapması gerekmektedir. 

Sınav takvimi ve başvuru detayları için tıklayınız.

İlgili öğrencilere ilanen duyurulur.