ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Covid-19 Test Sonucu Pozitif Çıkan Öğrencilerin Final ve Bütünleme Sınavları Hakkında

13/1/2022

Üniversitemiz Senatosunun 06/01/2022 tarihli ve 01 sayılı toplantısında 2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Güz yarıyılında yapılacak olan Final Sınavları tarihlerinde Covid-19 testi pozitif çıktığı için sınava giremeyen öğrencilerin Bütünleme sınavlarına girmelerine, bu durumda olan öğrencilerin Bütünleme Sınavlarında başarısız olmaları halinde veya Bütünleme Sınavı tarihlerinde Covid-19 testi pozitif çıktığı için sınava giremeyen öğrencilerin bu tarihlerde karantinada olduklarını belgelemeleri halinde ilgili birimler tarafından (Yabancı Diller Yüksekokulu Hariç) daha sonra ilan edilecek olan telafi/mazeret sınavlarına girmelerine karar verilmiştir.

İlgili öğrencilerimize ilanen duyurulur.