ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü Öğrencileri İle İç Paydaş Toplantısı Yapıldı

26/11/2021

İşletme Bölümü Program Yeterliliklerinin yeniden gözden geçirilmesine yönelik İç Paydaş Toplantısı 26.11.2021 tarihinde İşletme Bölümü öğrencileriyle yapılmıştır. 


Toplantıya Kalite Komisyonu Başkanı ve İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe CİNGÖZ, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN ve kalite komisyonu üyeleri katılmıştır. İşletme Bölümü öğrencilerimizi temsilen ise Ayla Eröz, İsmail TASACI, Selahattin Yücel ŞAFAK, Şule ERDOĞAN ve Vesile ÜNAL toplantıda bulunmuşlardır.