ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ÜAK İİBF Dekanlar Komisyonu Toplantısı Yapıldı

17/11/2021

ÜAK Sosyal Bilimler Eğitim Konseyi Başkanlığının düzenlediği ÜAK İİBF Dekanlar Komisyonu Toplantısı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti. 9-11 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşen toplantıda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin mevcut durumu, kalite, akreditasyon, araştırma-yayın, kariyer planlaması, fakülte-sektör ilişkileri, eğitimde temel girdiler gibi temel konular ve alt başlıklar üzerinde tartışıldı, sorunlar ve çözüm önerileri raporlandı.

55 İİBF dekanının katıldığı toplantıda gelen sorular üzerine Erciyes Üniversitesi İİBF’nin akreditasyon, araştırma, WOS indeksli yayınlar gibi konularda gösterdiği başarı süreçleri de ele alındı.