ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üniversitemiz 2021-2022 Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Senato Kararı

6/9/2021

1. 2021-2022 Güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze yürütülmesine,

2. Uygulamalı derslerin yüz yüze eğitim öğretim ile yürütülmesine; Yüz yüze yapılacak uygulamalı eğitimlerin, programların koşulları, niteliği, eğitim ortamı ve salgının seyri gözetilerek, ilgili birimlerin yetkili kurullarında alınacak karar ve Senatonun onayı ile dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak da yapılabilmesine,

3. Teorik derslerin yüz yüze eğitim öğretim ile yürütülmesine; öğrenci sayısı, fiziki koşullar ve salgının seyri dikkate alınarak Üniversitemizin akademik birimlerinin kararı ve senatonun onayı ile gerektiğinde çevrimiçi platformlarda da yapılabilmesine,

4. Sadece teorik ders alan öğrencilerimizden yüz yüze eğitime katılmak istemeyenler için çevrimiçi platformlardan arşivden dersleri takip edebilme imkânının sunulmasına,

5. 5i derslerinin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, Yabancı Dil ve İş sağlığı güvenliği) çevrimiçi olarak yürütülmesine,

6. Oturum sayılarının artırıldığı ve seyreltilmiş grup prensiplerinin uygulandığı teorik ve uygulamalı derslerde sürenin her bir ders saati için 35 dakika olması, 15 dakika ara verilmesi ve blok ders yapılmamasına,

7. Gerek yüz yüze, gerekse çevrimiçi derslerde mevzuat gereği devam koşulu aranmasına,

8. Teorik ve uygulamalı derslerin ara sınav, final ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılması; birimlerin ve derslerin özelliğine göre, ölçme değerlendirme yöntemlerinin, ödev, proje, sunum, küçük sınavlar ve benzeri süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici etkinliklerle zenginleştirilmesi ve ders başarı puanı belirlenmesinde anılan dönem içi etkinliklerinin de yılsonu sınav sonuçlarına dâhil edilmesine,

9. Yüz yüze eğitim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin aşılama programına dâhil olması için teşvik edilmesi ve tüm binalara HES kodu ile girişin sağlanması ve COVID-19 aşı kartı ya da en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR testi istenmesine,

10. Üniversitemizin kapalı mekânlarında maske, mesafe ve temizlik koşullarının zorunlu olması, derslik ve laboratuvarlara taze hava girişi/havalandırma konusunda hassasiyet gösterilmesi ve ilgili ders sorumluları tarafından tedbir alınması, dersler sırasında sürekli konuşarak dersi yürütmekte olan öğretim elemanlarının ihtiyaç duyması halinde maske yerine siperlik kullanabilmesine,

11. Küresel salgın koşulları nedeniyle yurtdışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrenciler, kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda olan öğrenciler, istemde bulunmaları durumunda, kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine,

oybirliğiyle karar verilmiştir.