ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Lisans Öğrencilerimizin TÜBİTAK Projesi Başarısı

7/5/2021

2020/2 Dönemi TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında fakültemizin farklı bölümlerinden sunulan 4 proje (Projelerden bir tanesi Mimarlık Fakültesi ile ortak olmak üzere) TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

DESTEKLENEN PROJELER

PROJE 1 - İkinci El Otomobil Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli ile Analizi: Kayseri İli Örneği
Öğrenciler: Şeymanur Ardıç (Yürütücü), Merve Yeliz Sarıyıldız
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali Gökhan Yücel


PROJE 2 - Hava Sıcaklıkları İle COVID-19 Vaka Sayıları Arasındaki İlişki: Bir Korelasyon Analizi
Öğrenciler: Abdurrahman Bozkurt (Yürütücü), Sevim Sürek, Hale Akbeyaz, Naşide Ayşina Arslan
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali Gökhan Yücel


PROJE 3 - Sigara Satın Alma Kararlarında Sigara Paketlerindeki Son Düzenlemenin Etkisinin İncelenmesi: Kayseri İli İçin Bir Uygulama 
Öğrenciler: Nimet Yeşil (Yürütücü), Seydi Ali Ensar Yeleğen, Reyhan Hurma
Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali Gökhan Yücel


PROJE 4 - Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Tam Engelsiz Kampüs: Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü Örneği
Öğrenciler: Ahmet Yiğit Han Özkozanoğlu (Yürütücü) (İİBF), Figen Yıldız (İİBF), Emine Kurumeşe (Mimarlık Fak. ŞBP Bölümü), Nezaket Kavafoğlu (Mimarlık Fak. ŞBP Bölümü)
Akademik Danışman: Öğr. Gör. Sabri Güngör