ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi - Online Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

16/4/2021

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde ERUZEM tarafından belirlenen ve bu dönem yapılacak online sınavlarda uygulanacak sınav kuralları bu duyurunun ekinde yer almaktadır. 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2020-2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ - ONLINE SINAVLARDA UYGULANACAK KURALLAR

 1. Bahar dönemi sınavları Zoom programı aracılığı ile gözetimli ve denetimli olarak yapılacaktır.
 2. Öğrencilerin sınavlarına ilişkin Zoom oturum bilgileri ERÜ İİBF ONLINE İŞLEMLER SİSTEMİ (http://iibf.erciyes.edu.tr/online) üzerinden paylaşılmıştır. ERÜ İİBF ONLINE İŞLEMLER SİSTEMİ’ne öğrenciler 10 haneli öğrenci numarası ve parola olarak da TC Kimlik Numarası ile giriş yapabilirler. TC Kimlik numaraları ile giriş yapamayan öğrenciler parola olarak 10 haneli öğrenci numaraları ile giriş yapmayı deneyebilirler.
 3. Öğrencilerin sadece ilan edilen sınav salonunda sınava girmesine izin verileceği için ERÜ İİBF ONLINE İŞLEMLER SİSTEMİ üzerinden paylaşılan sınav salonu bilgilerini dikkate almanız gerekmektedir. Aksi halde öğrenci sınava giremeyecektir.
 4. Zoom salonuna öğrencilerin isimlerini (ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI) şeklinde düzenleyerek girmeleri gereklidir. (Örnek: 1020117777 AYŞE TURAN)
 5. Sınavda kamera açmak hem sınav gözetmenleri hem de öğrenciler açısından zorunludur.
 6. Sınav süresince öğrenciler kameralarını kapatamazlar.
 7. Öğrencilerin çalışır durumda mikrofonları bulunmalı, gözetmen gerek duyduğu durumlarda öğrenciden mikrofonunu açmasını isteyebilir.
 8. Sınav süresince kulaklı takmak yasaktır.
 9. Öğrenciler sınava başlarken yüzlerini ve öğrenci kimlik kartlarını sınav gözetmenine göstermek zorundadırlar. Öğrenci kimlik kartı olmayanlar OBİSİS üzerinden indirecekleri öğrenci belgelerinin çıktısını da gösterebilir. Bu durumda resmi kimlik kartını da ibraz etmesi gerekir.
 10. Sınava giren öğrenci kimlik tanıtma işleminden sonra “chat” kısmından adını, soyadını, öğrenci numarasını ve sınavına girdiği dersin adını yazmak zorundadır.
 11. Sınav gözetmen tarafından kayıt altına alınacaktır.
 12. Çoktan seçmeli online sınavlar sırasında öğrencinin sadece sınav ekranını açık tutması gerekmektedir. Sınav ekranı dışında başka bir tarayıcıya geçmesi, başka bir sekme açması ya da başka bir program kullanması (Denetimin yapıldığı Zoom hariç) teknik olarak takip edilmektedir ve bu eylemleri yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
 13. Öğrencilerin sınavdan önce kullanacakları cihazın (dizüstü/masaüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu vb.) gerekli donanıma sahip olduğundan emin olmaları gerekmektedir.
 14. Öğrencilerin ve gözetmenlerin, sınavdan en az 15 dakika önce sınav oturumuna katılmış olması gerekmektedir. Gözetmenler öğrencileri sınav salonuna salon listesini kontrol ederek tek tek alacaktır. Listede yer almayan öğrenciler salona alınmayacaktır.
 15. Sınavın başlama saatinden itibaren ilk 5 dakika içerisinde öğrenciler sınava alınabilir. İlk 5 dakika sonrası bağlanmak isteyen öğrenciler sınavlara dahil edilmeyecektir. “ERUZEM sınav sistemi en fazla 5 dk. gecikmeyi kabul etmektedir.”
 16. ERUZEM sistemi üzerinden yapılacak sınavlarda öğrencilerin sorulara geri dönüşüne izin verilecektir.
 17. Öğrenciler sınav sonuna kadar zoom oturumunu kapatamazlar.
 18. Sınav soruları, sınavın başlamasından 5 dakika önce ERUDM’ye yüklenecektir ve/veya sınav gözetmeni tarafından öğrencilerle paylaşılacaktır. Öğrencilerin, sınav sorularını indirdikten sonra, soruları okumak haricinde sınava bağlandığı cihazla ilgilenmeleri kesinlikle yasaktır (Bu madde sadece klasik sınavlar için geçerlidir).
 19. Klasik sınavlarda cevapların boş A4 kâğıda yazılması gerekmektedir.
 20. Kullanılan her kâğıda öğrencilerin adını, soyadını ve öğrenci numarasını yazmaları ve sayfaları numaralandırmaları zorunludur.
 21. Klasik sınavlarda öğrenciler sınavı tamamladığında gözetmenin onayı ile cevap kağıdını ekrana tutar.
 22. Sınav tamamladığınızda cevapların pdf formatında, tek dosya halinde hem Erüdm’de ilgili sınav başlığına yüklemesi hem de dersin hocasına e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. Bunun için ücretsiz pdf tarayıcı uygulamalardan yararlanabilirsiniz (CamScanner, AdobeScan, TinyScanner vb). Bu uygulamaları sınavdan önce denemeniz sınav esnasında bir sorun yaşanmaması adına yararlı olacaktır.
 23. Sınav cevaplarının dosya adı (nihai dosyanın adı) “Öğrenci numarası – Ad Soyad” olacak şekilde düzenlemelidir.
 24. Sınavınızı tamamladığınızda cevap kâğıdınızı taratmak için gözetmenden onay almanız gerekmektedir.