ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ERÜ İİBF Zoom Birim Temsilcileri - Bahar Dönemi Toplantısı Yapıldı

23/2/2021

ERÜ İİBF 2020-21 Öğretim Yılı Bahar Dönemi derslerinin zoom ortamında yapılması için gerekli tanımlama işlemleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı 23 Şubat 2021 saat 15:00'te çevrimiçi olarak yapılmıştır. Toplantıya fakültemiz zoom birimtemsilcileri katılmıştır.