ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Eyyup ECEVİT ve Doç. Dr. Ayşe CİNGÖZ Dekan Yardımcısı Olarak Atanmıştır

31/12/2020

     

İktisat Bölümü İktisat Teorisi ABD Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Eyyup ECEVİT 29.12.2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne Dekan Yardımcısı olarak atanmıştır.

 

 

İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon ABD Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ayşe CİNGÖZ 31.12.2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne Dekan Yardımcısı olarak atanmıştır.

 

Dekan Yardımcımız Prof. Dr. EYYUP ECEVİT'in profili için tıklayınız.   Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Ayşe CİNGÖZ'ün profili için tıklayınız.