ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi İle İlgili Önemli Duyuru

3/9/2020

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bugün yapılan Üniversitemiz Senatosunda da kabul edilen Fakülte Kurulu kararımıza göre; "Pandemi nedeniyle 2020-2021 Eğitim Yılı Güz Döneminde Fakültemiz tüm derslerinin uzaktan öğretim yoluyla senkron (çevirim içi - online) olarak yürütülmesine karar verilmiştir.


Ders programı ve sınavlara ilişkin detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır.

ERÜ İİBF Dekanlık