ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ERÜ İİBF - Doçentlik Sözlü Sınav Duyurusu

6/7/2020

 

Temel Alan Adı

Sosyal, Beseri ve İdari Bilimler

Bilim Alanı

Nicel Karar Yöntemleri

Adayın Adı Soyadı

Doç. Dr. Banu Sungur

Sınav Tarihi

22.07.2020

Saat Saati

11.00

Sınav Yeri

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekanlık Toplantı Odası