ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2020 Yaz Okulunda Dışarıdan Ders Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine

24/6/2020

Öğrenciler, Erciyes Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversitemiz Senatosunun belirlediği diğer üniversitelerin (Bütün Devlet Üniversiteleri) yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri alabilirler.

Üniversitemiz öğrencilerinin daha önce form onaylatmak suretiyle diğer Üniversitelerin yaz okulundan ders almaları uygun görülmekteydi.  Kovid-19 salgını sebebiyle söz konusu form alıp onaylatma işlemi kaldırılmış olup, Üniversitemiz dışında başka bir Üniversiteden yaz okulunda ders alacak öğrencilerimizin yaz okuluna gitmeden önce, Bölüm Başkanı ile görüşerek onay alması gerekmektedir. Bu amaçla fakültemiz internet sitesi üzerinde online form hazırlanacak ve en kısa sürede kullanıma açılacaktır. Lütfen fakültemiz internet sitesindeki duyuruları takip ediniz.

Yaz okulu sonunda diğer Üniversitelerden alınan transkriptlerin Bölüm Başkanı tarafından onaylandıktan sonra intibak işlemleri yapılacaktır. Bölüm Başkanı tarafından onaylatılmayan transkriptlere intibak işlemi yapılmayacaktır.

Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir. 

Ders içeriklerine https://dbp.erciyes.edu.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Önemli Hatırlatmalar:

  • Fakültemizden alıp başarısız olduğunuz bir seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli dersi yaz döneminde diğer üniversitelerden alamazsınız.
  • Yaz döneminde diğer üniversitelerden sadece dönem içinde alıp başarısız olduğunuz dersleri, dönem içinde alamayıp ilk defa alacağınız dersleri ya da üst sınıftan almadığınız eksik derslerinizi alabilirsiniz.
  • Sadece başarısız olduğunuz bir seçmeli ders yerine başka bir seçmeli dersi fakültemiz yaz okulunda açılması durumunda alabilirsiniz.
  • Eğer fakültemiz yaz okulundan başarısız olduğunuz bir seçmeli ders yerine başka bir seçmeli dersi alacaksanız bu durumu bildiren bir dilekçeyi dekanlığa vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde mezun olabilmeniz için iki dersten de başarılı olmanız gerekecektir.