ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ÖNEMLİ - Uzaktan Öğretim Duyurusu

20/3/2020

Lisans ve Lisansüstü programlarımızda yürütülen derslerin uzaktan öğretimi ile ilgili Üniversitemiz tarafından yapılan duyuru aşağıdaki gibidir. Öğrencilerimize önemle duyurulur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın gerekli altyapıya sahip üniversitelerin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerini uzaktan öğretim şeklinde sürdürebileceklerini bildirmesinin ardından Üniversitemizde de 23 Mart 2020 tarihinden itibaren önlisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda uzaktan  öğretim sürecimiz başlamış olacaktır. Bu süreçteki temel amacımız; bütün programlarımızdaki bahar dönemi müfredatında yer alan (uygulamalı dersler dışındaki) tüm derslerin teorik müfredatının uzaktan öğretim formatıyla tamamlanması, uygulamalı derslerin ve sınavların ise YÖK kararlarında ifade edildiği gibi akademik takvim güncellemesinin ardından sıkıştırılmış bir takvim dahilinde yüzyüze yapılmasıdır.   Bu amaç doğrultusunda  bilgi işlem altyapımızı optimum değerlendirmek amacıyla  uzaktan öğretim için iki ana portal kullanımı  öngörülmektedir. Bunlardan biri halihazırda kullanılan ERUZEM (http://eruzem.erciyes.edu.tr/) portalı, diğeri ise bilgi işlem daire başkanlığı bünyesinde oluşturulan ve bugüne kadar isteğe bağlı bir şekilde hizmet veren (https://erudm.erciyes.edu.tr/) portalıdır. Bu portallar üzerinden yapılması öngörülen uzaktan öğretim planlaması aşağıda özetlenmiştir:

-Üniversitemizde yürütülen ortak dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri) ERUZEM bünyesinde (http://eruzem.erciyes.edu.tr/) 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren önceden olduğu gibi devam edecektir. ERUZEM vize sınavları da yine daha önce olduğu gibi bu dersler için online yapılacaktır.

-Üniversitemiz bünyesindeki, 19 Fakülte ve 2 Meslek Yüksekokulundaki önlisans ve lisans düzeyindeki tüm teorik dersler ise bilgi işlem daire başkanlığı bünyesindeki (https://erudm.erciyes.edu.tr/) sistemi üzerinden 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında ders içerik ve materyal eksiklikleri giderildikten sonra 30 Mart 2020 Pazartesi günüden itibaren asenkron (eş zamanlı olmayan)  formatta başlayacaktır. Asenkron formatta yapılması planlanan derslere devam zorunluluğu aranmayacaktır. Öğrenciler ders içerik ve materyallerinden dersi takip edebilecek, dersin sorumlu öğretim elemanıyla iletişim halinde olabilecektir. Bu portalın kullanımı, kullanıcı tanımlamaları, sistem ve içerik yönetimi gibi konular hakkında gerekli hazırlıkların  tamamlanmasından sonra ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için yapılacak kullanıcı tanımlamaları e-mail, sms ve diğer duyuru araçları üzerinden iletilecektir. Bu sürecin  önümüzdeki hafta tamamlanması öngörülmektedir.

-Yabancı Diller Yüksekokulu’muzda devam etmekte olan hazırlık sınıfı dersleri ise akademik takviminde belirtilen ara tatil bittikten sonra 06 Nisan 2020 Pazartesi gününden itibaren yine ERUZEM bünyesinde (http://eruzem.erciyes.edu.tr/) adresinden senkron (eş zamanlı) olarak sürdürülecektir. Diğer birimlerimizin hazırlık sınıfı düzenleme çalışmaları da devam etmekte olup,konuyla ilgili  ERUZEM tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

-Enstitüler bünyesinde yer alan Lisansüstü Teorik derslerin ERUZEM  http://eruzem.erciyes.edu.tr/  üzerinden 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren senkron (eş zamanlı) olarak başlatılması öngörülmektedir. Ders içerik ve materyalleri ile senkron ders gereksinimlerinin önümüzdeki hafta tamamlanarak sürecin önlisans ve lisans program takvimiyle paralel yürütülmesi hedeflenmektedir. Lisansüstü  öğrenciler ve bu dersleri yürüten öğretim elemanları için ERUZEM tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Yukarıda özetlenen planlamalar ERUZEM ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ilgili eğitim-öğretim birimlerimizin koordinasyonunda yürütülecek olup, planlamalarda öngörülemeyen durumlar için güncellemeler /değişiklikler yapılabilecektir. Durum güncellemeleri tüm öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızla paylaşılacaktır.

Orijinal Duyuru Metni İçin Tıklayınız