ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ERÜ İİBF - Doçentlik Sözlü Sınav Duyurusu

3/2/2020

Temel Alan Adı

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler

Bilim Alanı

Mikro İktisat

Adayın Adı Soyadı

Doç. Dr. Emrah Koçak

Sınav Tarihi

20.02.2020

Saat Saati

13.00

Sınav Yeri

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekanlık Toplantı Odası